• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ CÁC TỈNH Miền Nam

Còn 08:48:18 nữa đến xổ số Miền Nam
KẾT QUẢ XỔ SỐ Tiền Giang
Chủ nhật Loại vé: TGB2
100N
47
200N
575
400N
0583
0998
0736
1TR
0777
3TR
78973
53777
42551
25741
81989
00351
39365
10TR
61462
43250
20TR
81308
30TR
68937
ĐB
233801

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Tiền Giang ngày 14/02/16

001 08 550 51 51
1662 65
2773 77 77 75
337 36 889 83
441 47 998

Tiền Giang - 14/02/16

0123456789
3250
2551
5741
0351
3801
1462
0583
8973
575
9365
0736
47
0777
3777
8937
0998
1308
1989
KẾT QUẢ XỔ SỐ Kiên Giang
Chủ nhật Loại vé: 2K2
100N
77
200N
014
400N
8665
8332
7765
1TR
8669
3TR
31928
44968
99174
33240
69143
53604
30310
10TR
83288
56210
20TR
70300
30TR
01346
ĐB
955750

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Kiên Giang ngày 14/02/16

000 04 550
110 10 14 668 69 65 65
228 774 77
332 888
446 40 43 9

Kiên Giang - 14/02/16

0123456789
3240
0310
6210
0300
5750
8332
9143
014
9174
3604
8665
7765
1346
77
1928
4968
3288
8669
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Lạt
Chủ nhật Loại vé: ĐL2K2
100N
93
200N
659
400N
1617
3975
8453
1TR
6059
3TR
61081
07659
32073
65848
82398
36698
77411
10TR
62713
78920
20TR
82376
30TR
38577
ĐB
701623

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đà Lạt ngày 14/02/16

0559 59 53 59
113 11 17 6
223 20 777 76 73 75
3881
448 998 98 93

Đà Lạt - 14/02/16

0123456789
8920
1081
7411
93
8453
2073
2713
1623
3975
2376
1617
8577
5848
2398
6698
659
6059
7659
KẾT QUẢ XỔ SỐ TP. HCM
Thứ bảy Loại vé: 2B7
100N
62
200N
569
400N
6913
1619
9075
1TR
5357
3TR
56293
01682
11863
86701
06718
42899
73212
10TR
93572
82782
20TR
96779
30TR
97563
ĐB
638716

Bảng Loto Hàng Chục xổ số TP. HCM ngày 13/02/16

001 557
116 18 12 13 19 663 63 69 62
2779 72 75
3882 82
4993 99

TP. HCM - 13/02/16

0123456789
6701
62
1682
3212
3572
2782
6913
6293
1863
7563
9075
8716
5357
6718
569
1619
2899
6779
KẾT QUẢ XỔ SỐ Long An
Thứ bảy Loại vé: 2K2
100N
18
200N
479
400N
9437
8085
4927
1TR
3778
3TR
73419
23243
83452
44129
42203
03884
67510
10TR
88745
24636
20TR
56827
30TR
55846
ĐB
814660

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Long An ngày 13/02/16

003 552
119 10 18 660
227 29 27 778 79
336 37 884 85
446 45 43 9

Long An - 13/02/16

0123456789
7510
4660
3452
3243
2203
3884
8085
8745
4636
5846
9437
4927
6827
18
3778
479
3419
4129
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hậu Giang
Thứ bảy Loại vé: K2T2
100N
60
200N
214
400N
6939
4293
6070
1TR
5007
3TR
98157
06267
18188
63310
89870
27489
04728
10TR
05495
71146
20TR
61773
30TR
03953
ĐB
313005

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Hậu Giang ngày 13/02/16

005 07 553 57
110 14 667 60
228 773 70 70
339 888 89
446 995 93

Hậu Giang - 13/02/16

0123456789
60
6070
3310
9870
4293
1773
3953
214
5495
3005
1146
5007
8157
6267
8188
4728
6939
7489
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Phước
Thứ bảy Loại vé: 2K2
100N
16
200N
380
400N
7659
6214
8938
1TR
6126
3TR
79340
87498
02682
23366
07271
88530
77769
10TR
30949
52685
20TR
99644
30TR
04957
ĐB
100804

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Phước ngày 13/02/16

004 557 59
114 16 666 69
226 771
330 38 885 82 80
444 49 40 998

Bình Phước - 13/02/16

0123456789
380
9340
8530
7271
2682
6214
9644
0804
2685
16
6126
3366
4957
8938
7498
7659
7769
0949
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1