• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ CÁC TỈNH Miền Nam

Xổ số Miền Nam hôm nay: 21/10/2016 đã kết thúc!..
KẾT QUẢ XỔ SỐ Tây Ninh
Thứ năm Loại vé: 1K2
100N
25
200N
069
400N
4827
9490
5867
1TR
0672
3TR
41467
68145
05776
28474
83266
06077
63878
10TR
10795
99260
20TR
31781
30TR
08994
ĐB
299951

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Tây Ninh ngày 14/01/16

0551
1660 67 66 67 69
227 25 776 74 77 78 72
3881
445 994 95 90

Tây Ninh - 14/01/16

0123456789
9490
9260
1781
9951
0672
8474
8994
25
8145
0795
5776
3266
4827
5867
1467
6077
3878
069
KẾT QUẢ XỔ SỐ An Giang
Thứ năm Loại vé: AG1K2
100N
95
200N
722
400N
8534
3833
4154
1TR
7665
3TR
75878
20443
38546
28884
80441
50359
93694
10TR
89101
79140
20TR
36971
30TR
98284
ĐB
373833

Bảng Loto Hàng Chục xổ số An Giang ngày 14/01/16

001 559 54
1665
222 771 78
333 34 33 884 84
440 43 46 41 994 95

An Giang - 14/01/16

0123456789
9140
0441
9101
6971
722
3833
0443
3833
8534
4154
8884
3694
8284
95
7665
8546
5878
0359
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Thuận
Thứ năm Loại vé: 1K2
100N
18
200N
721
400N
4709
1870
0849
1TR
6227
3TR
32935
39467
13683
25565
32154
59229
70001
10TR
64279
63104
20TR
85691
30TR
74142
ĐB
233383

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Thuận ngày 14/01/16

004 01 09 554
118 667 65
229 27 21 779 70
335 883 83
442 49 991

Bình Thuận - 14/01/16

0123456789
1870
721
0001
5691
4142
3683
3383
2154
3104
2935
5565
6227
9467
18
4709
0849
9229
4279
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đồng Nai
Thứ tư Loại vé: 1K2
100N
79
200N
288
400N
1132
3686
2188
1TR
9653
3TR
76448
79311
84417
46916
69088
28568
60590
10TR
46934
20586
20TR
85750
30TR
09615
ĐB
751113

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đồng Nai ngày 13/01/16

0550 53
113 15 11 17 16 668
2779
334 32 886 88 86 88 88
448 990

Đồng Nai - 13/01/16

0123456789
0590
5750
9311
1132
9653
1113
6934
9615
3686
6916
0586
4417
288
2188
6448
9088
8568
79
KẾT QUẢ XỔ SỐ Cần Thơ
Thứ tư Loại vé: K2T1
100N
65
200N
251
400N
3913
8992
0396
1TR
2640
3TR
15486
76976
84363
46362
87079
13088
26050
10TR
71113
69252
20TR
10633
30TR
78964
ĐB
417188

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Cần Thơ ngày 13/01/16

0552 50 51
113 13 664 63 62 65
2776 79
333 888 86 88
440 992 96

Cần Thơ - 13/01/16

0123456789
2640
6050
251
8992
6362
9252
3913
4363
1113
0633
8964
65
0396
5486
6976
3088
7188
7079
KẾT QUẢ XỔ SỐ Sóc Trăng
Thứ tư Loại vé: K2T01
100N
63
200N
238
400N
6821
1868
8875
1TR
1743
3TR
24096
60246
98901
90462
73897
06798
46273
10TR
55719
60815
20TR
63854
30TR
80676
ĐB
010904

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Sóc Trăng ngày 13/01/16

004 01 554
119 15 662 68 63
221 776 73 75
338 8
446 43 996 97 98

Sóc Trăng - 13/01/16

0123456789
6821
8901
0462
63
1743
6273
3854
0904
8875
0815
4096
0246
0676
3897
238
1868
6798
5719
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1