• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ CÁC TỈNH Miền Nam

Còn 11:37:04 nữa đến xổ số Miền Nam
KẾT QUẢ XỔ SỐ Tiền Giang
Chủ nhật Loại vé: TG12B
100N
47
200N
296
400N
6886
6350
3916
1TR
7103
3TR
48819
27092
78948
51470
66988
04304
16457
10TR
84756
16255
20TR
38168
30TR
21950
ĐB
170091

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Tiền Giang ngày 13/12/15

004 03 550 56 55 57 50
119 16 668
2770
3888 86
448 47 991 92 96

Tiền Giang - 13/12/15

0123456789
6350
1470
1950
0091
7092
7103
4304
6255
296
6886
3916
4756
47
6457
8948
6988
8168
8819
KẾT QUẢ XỔ SỐ Kiên Giang
Chủ nhật Loại vé: 12K2
100N
76
200N
816
400N
3772
6101
0885
1TR
3672
3TR
25346
87424
48852
27128
51924
85216
27983
10TR
71004
16910
20TR
51136
30TR
41826
ĐB
855290

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Kiên Giang ngày 13/12/15

004 01 552
110 16 16 6
226 24 28 24 772 72 76
336 883 85
446 990

Kiên Giang - 13/12/15

0123456789
6910
5290
6101
3772
3672
8852
7983
7424
1924
1004
0885
76
816
5346
5216
1136
1826
7128
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Lạt
Chủ nhật Loại vé: ĐL12K2
100N
16
200N
197
400N
8863
5021
1459
1TR
8330
3TR
67339
05488
06460
21316
65497
61188
43309
10TR
29046
02714
20TR
25953
30TR
74997
ĐB
853436

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đà Lạt ngày 13/12/15

009 553 59
114 16 16 660 63
221 7
336 39 30 888 88
446 997 97 97

Đà Lạt - 13/12/15

0123456789
8330
6460
5021
8863
5953
2714
16
1316
9046
3436
197
5497
4997
5488
1188
1459
7339
3309
KẾT QUẢ XỔ SỐ TP. HCM
Thứ bảy Loại vé: 12B7
100N
61
200N
777
400N
5432
4865
4333
1TR
1879
3TR
21759
06902
36799
19011
88294
53131
52815
10TR
82555
31306
20TR
98873
30TR
57499
ĐB
901875

Bảng Loto Hàng Chục xổ số TP. HCM ngày 12/12/15

006 02 555 59
111 15 665 61
2775 73 79 77
331 32 33 8
4999 99 94

TP. HCM - 12/12/15

0123456789
61
9011
3131
5432
6902
4333
8873
8294
4865
2815
2555
1875
1306
777
1879
1759
6799
7499
KẾT QUẢ XỔ SỐ Long An
Thứ bảy Loại vé: 12K2
100N
06
200N
902
400N
7707
6544
4633
1TR
9453
3TR
77198
17445
41732
79064
04335
33193
87354
10TR
27765
74425
20TR
28306
30TR
32170
ĐB
839593

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Long An ngày 12/12/15

006 07 02 06 554 53
1665 64
225 770
332 35 33 8
445 44 993 98 93

Long An - 12/12/15

0123456789
2170
902
1732
4633
9453
3193
9593
6544
9064
7354
7445
4335
7765
4425
06
8306
7707
7198
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hậu Giang
Thứ bảy Loại vé: K2T12
100N
18
200N
260
400N
5978
0696
4935
1TR
8745
3TR
44544
95071
68378
32758
15966
89526
21341
10TR
27995
96834
20TR
43645
30TR
74159
ĐB
235442

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Hậu Giang ngày 12/12/15

0559 58
118 666 60
226 771 78 78
334 35 8
442 45 44 41 45 995 96

Hậu Giang - 12/12/15

0123456789
260
5071
1341
5442
4544
6834
4935
8745
7995
3645
0696
5966
9526
18
5978
8378
2758
4159
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Phước
Thứ bảy Loại vé: T12K2
100N
18
200N
403
400N
1464
2769
2964
1TR
0800
3TR
28307
95464
29272
57789
21660
57446
54873
10TR
93931
23592
20TR
34659
30TR
73857
ĐB
059080

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Phước ngày 12/12/15

007 00 03 557 59
118 664 60 64 69 64
2772 73
331 880 89
446 992

Bình Phước - 12/12/15

0123456789
0800
1660
9080
3931
9272
3592
403
4873
1464
2964
5464
7446
8307
3857
18
2769
7789
4659
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1