• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ CÁC TỈNH Miền Nam

Còn 05:57:40 nữa đến xổ số Miền Nam
KẾT QUẢ XỔ SỐ TP. HCM
Thứ bảy Loại vé: 8B7
100N
03
200N
565
400N
0134
4770
4617
1TR
9815
3TR
91564
38080
49847
82449
60612
81053
45465
10TR
46256
70855
20TR
82281
30TR
71358
ĐB
057453

Bảng Loto Hàng Chục xổ số TP. HCM ngày 13/08/16

003 553 58 56 55 53
112 15 17 664 65 65
2770
334 881 80
447 49 9

TP. HCM - 13/08/16

0123456789
4770
8080
2281
0612
03
1053
7453
0134
1564
565
9815
5465
0855
6256
4617
9847
1358
2449
KẾT QUẢ XỔ SỐ Long An
Thứ bảy Loại vé: 8K2
100N
49
200N
380
400N
8753
4280
5022
1TR
1770
3TR
04522
76596
54435
66263
31270
92093
65701
10TR
12464
03866
20TR
33801
30TR
88399
ĐB
363186

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Long An ngày 13/08/16

001 01 553
1664 66 63
222 22 770 70
335 886 80 80
449 999 96 93

Long An - 13/08/16

0123456789
380
4280
1770
1270
5701
3801
5022
4522
8753
6263
2093
2464
4435
6596
3866
3186
49
8399
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hậu Giang
Thứ bảy Loại vé: K2T8
100N
45
200N
416
400N
8163
2062
4130
1TR
6553
3TR
77372
56394
72903
89362
48528
85143
70366
10TR
18406
88203
20TR
71409
30TR
05021
ĐB
306362

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Hậu Giang ngày 13/08/16

009 06 03 03 553
116 662 62 66 63 62
221 28 772
330 8
443 45 994

Hậu Giang - 13/08/16

0123456789
4130
5021
2062
7372
9362
6362
8163
6553
2903
5143
8203
6394
45
416
0366
8406
8528
1409
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Phước
Thứ bảy Loại vé: M8K2
100N
62
200N
283
400N
4621
6843
1345
1TR
7047
3TR
77220
04008
66951
57224
46913
72615
74571
10TR
75284
00191
20TR
96589
30TR
06466
ĐB
276138

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Phước ngày 13/08/16

008 551
113 15 666 62
220 24 21 771
338 889 84 83
447 43 45 991

Bình Phước - 13/08/16

0123456789
7220
4621
6951
4571
0191
62
283
6843
6913
7224
5284
1345
2615
6466
7047
4008
6138
6589
KẾT QUẢ XỔ SỐ Vĩnh Long
Thứ sáu Loại vé: 37VL33
100N
85
200N
725
400N
0363
3729
7844
1TR
7341
3TR
09919
69360
57454
55355
10002
25162
05483
10TR
13400
38425
20TR
75036
30TR
87518
ĐB
009520

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Vĩnh Long ngày 12/08/16

000 02 554 55
118 19 660 62 63
220 25 29 25 7
336 883 85
441 44 9

Vĩnh Long - 12/08/16

0123456789
9360
3400
9520
7341
0002
5162
0363
5483
7844
7454
85
725
5355
8425
5036
7518
3729
9919
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Dương
Thứ sáu Loại vé: 08KS33
100N
67
200N
180
400N
3579
3568
8100
1TR
1697
3TR
89305
54987
85460
22614
99022
33071
95439
10TR
81113
19649
20TR
02824
30TR
65687
ĐB
784121

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Dương ngày 12/08/16

005 00 5
113 14 660 68 67
221 24 22 771 79
339 887 87 80
449 997

Bình Dương - 12/08/16

0123456789
180
8100
5460
3071
4121
9022
1113
2614
2824
9305
67
1697
4987
5687
3568
3579
5439
9649
KẾT QUẢ XỔ SỐ Trà Vinh
Thứ sáu Loại vé: 25TV33
100N
14
200N
310
400N
7652
0213
4066
1TR
3063
3TR
42215
72094
56163
30059
61091
48839
15891
10TR
71129
34605
20TR
33265
30TR
54019
ĐB
967999

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Trà Vinh ngày 12/08/16

005 559 52
119 15 13 10 14 665 63 63 66
229 7
339 8
4999 94 91 91

Trà Vinh - 12/08/16

0123456789
310
1091
5891
7652
0213
3063
6163
14
2094
2215
4605
3265
4066
0059
8839
1129
4019
7999
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1