• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ CÁC TỈNH Miền Nam

Xổ số Miền Nam hôm nay: 26/10/2016 đã kết thúc!..
KẾT QUẢ XỔ SỐ Vĩnh Long
Thứ sáu Loại vé: 37VL20
100N
53
200N
818
400N
7922
8147
2152
1TR
7662
3TR
28496
88365
84706
67901
71058
24242
77774
10TR
10383
74027
20TR
37735
30TR
05623
ĐB
079129

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Vĩnh Long ngày 13/05/16

006 01 558 52 53
118 665 62
229 23 27 22 774
335 883
442 47 996

Vĩnh Long - 13/05/16

0123456789
7901
7922
2152
7662
4242
53
0383
5623
7774
8365
7735
8496
4706
8147
4027
818
1058
9129
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Dương
Thứ sáu Loại vé: 05KS20
100N
79
200N
959
400N
9036
0526
2405
1TR
5948
3TR
05034
74977
60273
17528
53353
72902
43414
10TR
18752
86970
20TR
84626
30TR
12520
ĐB
950155

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Dương ngày 13/05/16

002 05 555 52 53 59
114 6
220 26 28 26 770 77 73 79
334 36 8
448 9

Bình Dương - 13/05/16

0123456789
6970
2520
2902
8752
0273
3353
5034
3414
2405
0155
9036
0526
4626
4977
5948
7528
79
959
KẾT QUẢ XỔ SỐ Trà Vinh
Thứ sáu Loại vé: 25TV20
100N
40
200N
883
400N
6772
8167
0869
1TR
0143
3TR
73160
71698
43496
61378
61421
40814
24960
10TR
03323
47312
20TR
40590
30TR
08173
ĐB
428289

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Trà Vinh ngày 13/05/16

05
112 14 660 60 67 69
223 21 773 78 72
3889 83
443 40 990 98 96

Trà Vinh - 13/05/16

0123456789
40
3160
4960
0590
1421
6772
7312
883
0143
3323
8173
0814
3496
8167
1698
1378
0869
8289
KẾT QUẢ XỔ SỐ Tây Ninh
Thứ năm Loại vé: 5K2
100N
84
200N
612
400N
3557
6776
9773
1TR
0237
3TR
52902
11208
06805
72855
50195
76013
34128
10TR
07478
01695
20TR
60817
30TR
20910
ĐB
003540

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Tây Ninh ngày 12/05/16

002 08 05 555 57
110 17 13 12 6
228 778 76 73
337 884
440 995 95

Tây Ninh - 12/05/16

0123456789
0910
3540
612
2902
9773
6013
84
6805
2855
0195
1695
6776
3557
0237
0817
1208
4128
7478
KẾT QUẢ XỔ SỐ An Giang
Thứ năm Loại vé: AG5K2
100N
50
200N
034
400N
5571
2139
1148
1TR
0202
3TR
79900
93043
38731
18455
96551
75042
27426
10TR
21307
99112
20TR
41822
30TR
06495
ĐB
011998

Bảng Loto Hàng Chục xổ số An Giang ngày 12/05/16

007 00 02 555 51 50
112 6
222 26 771
331 39 34 8
443 42 48 998 95

An Giang - 12/05/16

0123456789
50
9900
5571
8731
6551
0202
5042
9112
1822
3043
034
8455
6495
7426
1307
1148
1998
2139
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Thuận
Thứ năm Loại vé: 5K2
100N
37
200N
421
400N
5312
1686
3277
1TR
2893
3TR
21589
30461
61514
13054
59729
70339
01845
10TR
02794
45935
20TR
97699
30TR
59484
ĐB
274224

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Thuận ngày 12/05/16

0554
114 12 661
224 29 21 777
335 39 37 884 89 86
445 999 94 93

Bình Thuận - 12/05/16

0123456789
421
0461
5312
2893
1514
3054
2794
9484
4224
1845
5935
1686
37
3277
1589
9729
0339
7699
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1