• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ CÁC TỈNH Miền Nam

Còn 14:00:56 nữa đến xổ số Miền Nam
KẾT QUẢ XỔ SỐ Tiền Giang
Chủ nhật Loại vé: TGB3
100N
81
200N
490
400N
2789
0600
6587
1TR
9266
3TR
01185
20705
43618
94387
79745
28258
27526
10TR
07492
51899
20TR
66779
30TR
41214
ĐB
521340

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Tiền Giang ngày 13/03/16

005 00 558
114 18 666
226 779
3885 87 89 87 81
440 45 992 99 90

Tiền Giang - 13/03/16

0123456789
490
0600
1340
81
7492
1214
1185
0705
9745
9266
7526
6587
4387
3618
8258
2789
1899
6779
KẾT QUẢ XỔ SỐ Kiên Giang
Chủ nhật Loại vé: 3K2
100N
44
200N
075
400N
2892
4237
3238
1TR
0712
3TR
66580
96107
06532
08656
87899
89768
39030
10TR
23745
93126
20TR
38117
30TR
24141
ĐB
617016

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Kiên Giang ngày 13/03/16

007 556
116 17 12 668
226 775
332 30 37 38 880
441 45 44 999 92

Kiên Giang - 13/03/16

0123456789
6580
9030
4141
2892
0712
6532
44
075
3745
8656
3126
7016
4237
6107
8117
3238
9768
7899
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Lạt
Chủ nhật Loại vé: ĐL3K2
100N
79
200N
151
400N
8795
2445
8821
1TR
4817
3TR
10352
72843
92717
31598
55935
83410
04643
10TR
37319
50650
20TR
77834
30TR
00699
ĐB
603073

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đà Lạt ngày 13/03/16

0550 52 51
119 17 10 17 6
221 773 79
334 35 8
443 43 45 999 98 95

Đà Lạt - 13/03/16

0123456789
3410
0650
151
8821
0352
2843
4643
3073
7834
8795
2445
5935
4817
2717
1598
79
7319
0699
KẾT QUẢ XỔ SỐ TP. HCM
Thứ bảy Loại vé: 3B7
100N
31
200N
823
400N
1500
3049
2981
1TR
6851
3TR
02559
78184
38202
67521
76602
00983
46988
10TR
79243
98291
20TR
94013
30TR
78883
ĐB
681550

Bảng Loto Hàng Chục xổ số TP. HCM ngày 12/03/16

002 02 00 550 59 51
113 6
221 23 7
331 883 84 83 88 81
443 49 991

TP. HCM - 12/03/16

0123456789
1500
1550
31
2981
6851
7521
8291
8202
6602
823
0983
9243
4013
8883
8184
6988
3049
2559
KẾT QUẢ XỔ SỐ Long An
Thứ bảy Loại vé: 3K2
100N
27
200N
014
400N
4331
9760
4783
1TR
9153
3TR
52574
39104
71347
51665
30177
92836
57764
10TR
05483
86182
20TR
63278
30TR
10282
ĐB
061189

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Long An ngày 12/03/16

004 553
114 665 64 60
227 778 74 77
336 31 889 82 83 82 83
447 9

Long An - 12/03/16

0123456789
9760
4331
6182
0282
4783
9153
5483
014
2574
9104
7764
1665
2836
27
1347
0177
3278
1189
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hậu Giang
Thứ bảy Loại vé: K2T3
100N
70
200N
969
400N
4328
6722
8228
1TR
1334
3TR
16760
50436
96853
11729
64388
58572
47951
10TR
80438
51277
20TR
41226
30TR
52547
ĐB
780597

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Hậu Giang ngày 12/03/16

0553 51
1660 69
226 29 28 22 28 777 72 70
338 36 34 888
447 997

Hậu Giang - 12/03/16

0123456789
70
6760
7951
6722
8572
6853
1334
0436
1226
1277
2547
0597
4328
8228
4388
0438
969
1729
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Phước
Thứ bảy Loại vé: 3K2
100N
52
200N
320
400N
9156
3803
8554
1TR
0772
3TR
38513
92381
46342
94608
78237
49513
50899
10TR
44310
32547
20TR
76092
30TR
91333
ĐB
437221

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Phước ngày 12/03/16

008 03 556 54 52
110 13 13 6
221 20 772
333 37 881
447 42 992 99

Bình Phước - 12/03/16

0123456789
320
4310
2381
7221
52
0772
6342
6092
3803
8513
9513
1333
8554
9156
8237
2547
4608
0899
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1