• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ CÁC TỈNH Miền Nam

Xổ số Miền Nam hôm nay: 24/10/2016 đã kết thúc!..
KẾT QUẢ XỔ SỐ TP. HCM
Thứ bảy Loại vé: 2B7
100N
62
200N
569
400N
6913
1619
9075
1TR
5357
3TR
56293
01682
11863
86701
06718
42899
73212
10TR
93572
82782
20TR
96779
30TR
97563
ĐB
638716

Bảng Loto Hàng Chục xổ số TP. HCM ngày 13/02/16

001 557
116 18 12 13 19 663 63 69 62
2779 72 75
3882 82
4993 99

TP. HCM - 13/02/16

0123456789
6701
62
1682
3212
3572
2782
6913
6293
1863
7563
9075
8716
5357
6718
569
1619
2899
6779
KẾT QUẢ XỔ SỐ Long An
Thứ bảy Loại vé: 2K2
100N
18
200N
479
400N
9437
8085
4927
1TR
3778
3TR
73419
23243
83452
44129
42203
03884
67510
10TR
88745
24636
20TR
56827
30TR
55846
ĐB
814660

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Long An ngày 13/02/16

003 552
119 10 18 660
227 29 27 778 79
336 37 884 85
446 45 43 9

Long An - 13/02/16

0123456789
7510
4660
3452
3243
2203
3884
8085
8745
4636
5846
9437
4927
6827
18
3778
479
3419
4129
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hậu Giang
Thứ bảy Loại vé: K2T2
100N
60
200N
214
400N
6939
4293
6070
1TR
5007
3TR
98157
06267
18188
63310
89870
27489
04728
10TR
05495
71146
20TR
61773
30TR
03953
ĐB
313005

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Hậu Giang ngày 13/02/16

005 07 553 57
110 14 667 60
228 773 70 70
339 888 89
446 995 93

Hậu Giang - 13/02/16

0123456789
60
6070
3310
9870
4293
1773
3953
214
5495
3005
1146
5007
8157
6267
8188
4728
6939
7489
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Phước
Thứ bảy Loại vé: 2K2
100N
16
200N
380
400N
7659
6214
8938
1TR
6126
3TR
79340
87498
02682
23366
07271
88530
77769
10TR
30949
52685
20TR
99644
30TR
04957
ĐB
100804

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Phước ngày 13/02/16

004 557 59
114 16 666 69
226 771
330 38 885 82 80
444 49 40 998

Bình Phước - 13/02/16

0123456789
380
9340
8530
7271
2682
6214
9644
0804
2685
16
6126
3366
4957
8938
7498
7659
7769
0949
KẾT QUẢ XỔ SỐ Vĩnh Long
Thứ sáu Loại vé: 37VL07
100N
95
200N
314
400N
8676
0975
8288
1TR
5258
3TR
95800
80280
21346
75407
45786
31223
36667
10TR
76333
39431
20TR
71297
30TR
17757
ĐB
231888

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Vĩnh Long ngày 12/02/16

000 07 557 58
114 667
223 776 75
333 31 888 80 86 88
446 997 95

Vĩnh Long - 12/02/16

0123456789
5800
0280
9431
1223
6333
314
95
0975
8676
1346
5786
5407
6667
1297
7757
8288
5258
1888
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Dương
Thứ sáu Loại vé: 02KS07
100N
55
200N
201
400N
0779
8946
3009
1TR
9422
3TR
83638
00606
72187
78576
39075
19891
64488
10TR
82996
46428
20TR
34326
30TR
59625
ĐB
945806

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Dương ngày 12/02/16

006 06 09 01 555
16
225 26 28 22 776 75 79
338 887 88
446 996 91

Bình Dương - 12/02/16

0123456789
201
9891
9422
55
9075
9625
8946
0606
8576
2996
4326
5806
2187
3638
4488
6428
0779
3009
KẾT QUẢ XỔ SỐ Trà Vinh
Thứ sáu Loại vé: 25TV07
100N
76
200N
257
400N
9922
4246
5520
1TR
5754
3TR
46872
60828
98908
94181
78838
65206
40860
10TR
09924
62838
20TR
31695
30TR
81247
ĐB
030451

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Trà Vinh ngày 12/02/16

008 06 551 54 57
1660
224 28 22 20 772 76
338 38 881
447 46 995

Trà Vinh - 12/02/16

0123456789
5520
0860
4181
0451
9922
6872
5754
9924
1695
76
4246
5206
257
1247
0828
8908
8838
2838
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1