• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ CÁC TỈNH Miền Nam

Còn 00:08:19 nữa đến xổ số Miền Nam
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đồng Nai
Thứ tư Loại vé: 1K2
100N
79
200N
288
400N
1132
3686
2188
1TR
9653
3TR
76448
79311
84417
46916
69088
28568
60590
10TR
46934
20586
20TR
85750
30TR
09615
ĐB
751113

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đồng Nai ngày 13/01/16

0550 53
113 15 11 17 16 668
2779
334 32 886 88 86 88 88
448 990

Đồng Nai - 13/01/16

0123456789
0590
5750
9311
1132
9653
1113
6934
9615
3686
6916
0586
4417
288
2188
6448
9088
8568
79
KẾT QUẢ XỔ SỐ Cần Thơ
Thứ tư Loại vé: K2T1
100N
65
200N
251
400N
3913
8992
0396
1TR
2640
3TR
15486
76976
84363
46362
87079
13088
26050
10TR
71113
69252
20TR
10633
30TR
78964
ĐB
417188

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Cần Thơ ngày 13/01/16

0552 50 51
113 13 664 63 62 65
2776 79
333 888 86 88
440 992 96

Cần Thơ - 13/01/16

0123456789
2640
6050
251
8992
6362
9252
3913
4363
1113
0633
8964
65
0396
5486
6976
3088
7188
7079
KẾT QUẢ XỔ SỐ Sóc Trăng
Thứ tư Loại vé: K2T01
100N
63
200N
238
400N
6821
1868
8875
1TR
1743
3TR
24096
60246
98901
90462
73897
06798
46273
10TR
55719
60815
20TR
63854
30TR
80676
ĐB
010904

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Sóc Trăng ngày 13/01/16

004 01 554
119 15 662 68 63
221 776 73 75
338 8
446 43 996 97 98

Sóc Trăng - 13/01/16

0123456789
6821
8901
0462
63
1743
6273
3854
0904
8875
0815
4096
0246
0676
3897
238
1868
6798
5719
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bến Tre
Thứ ba Loại vé: K02T01
100N
50
200N
458
400N
2185
2402
0125
1TR
0490
3TR
65419
63131
26105
82229
05058
94423
39010
10TR
23200
63053
20TR
62677
30TR
24104
ĐB
129844

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bến Tre ngày 12/01/16

004 00 05 02 553 58 58 50
119 10 6
229 23 25 777
331 885
444 990

Bến Tre - 12/01/16

0123456789
50
0490
9010
3200
3131
2402
4423
3053
4104
9844
2185
0125
6105
2677
458
5058
5419
2229
KẾT QUẢ XỔ SỐ Vũng Tàu
Thứ ba Loại vé: 1B
100N
06
200N
151
400N
8802
0108
3183
1TR
4918
3TR
35557
17238
69606
06667
96575
27300
12393
10TR
89976
75150
20TR
81137
30TR
48679
ĐB
765259

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Vũng Tàu ngày 12/01/16

006 00 02 08 06 559 50 57 51
118 667
2779 76 75
337 38 883
4993

Vũng Tàu - 12/01/16

0123456789
7300
5150
151
8802
3183
2393
6575
06
9606
9976
5557
6667
1137
0108
4918
7238
8679
5259
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bạc Liêu
Thứ ba Loại vé: T01K2
100N
40
200N
319
400N
7882
8922
8951
1TR
0216
3TR
72486
45020
15570
62022
49592
45569
83456
10TR
18779
40046
20TR
95212
30TR
89741
ĐB
921375

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bạc Liêu ngày 12/01/16

0556 51
112 16 19 669
220 22 22 775 79 70
3886 82
441 46 40 992

Bạc Liêu - 12/01/16

0123456789
40
5020
5570
8951
9741
7882
8922
2022
9592
5212
1375
0216
2486
3456
0046
319
5569
8779
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1