• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ CÁC TỈNH Miền Nam

Xổ số Miền Nam hôm nay: 27/10/2016 đã kết thúc!..
KẾT QUẢ XỔ SỐ TP. HCM
Thứ bảy Loại vé: 12B7
100N
61
200N
777
400N
5432
4865
4333
1TR
1879
3TR
21759
06902
36799
19011
88294
53131
52815
10TR
82555
31306
20TR
98873
30TR
57499
ĐB
901875

Bảng Loto Hàng Chục xổ số TP. HCM ngày 12/12/15

006 02 555 59
111 15 665 61
2775 73 79 77
331 32 33 8
4999 99 94

TP. HCM - 12/12/15

0123456789
61
9011
3131
5432
6902
4333
8873
8294
4865
2815
2555
1875
1306
777
1879
1759
6799
7499
KẾT QUẢ XỔ SỐ Long An
Thứ bảy Loại vé: 12K2
100N
06
200N
902
400N
7707
6544
4633
1TR
9453
3TR
77198
17445
41732
79064
04335
33193
87354
10TR
27765
74425
20TR
28306
30TR
32170
ĐB
839593

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Long An ngày 12/12/15

006 07 02 06 554 53
1665 64
225 770
332 35 33 8
445 44 993 98 93

Long An - 12/12/15

0123456789
2170
902
1732
4633
9453
3193
9593
6544
9064
7354
7445
4335
7765
4425
06
8306
7707
7198
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hậu Giang
Thứ bảy Loại vé: K2T12
100N
18
200N
260
400N
5978
0696
4935
1TR
8745
3TR
44544
95071
68378
32758
15966
89526
21341
10TR
27995
96834
20TR
43645
30TR
74159
ĐB
235442

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Hậu Giang ngày 12/12/15

0559 58
118 666 60
226 771 78 78
334 35 8
442 45 44 41 45 995 96

Hậu Giang - 12/12/15

0123456789
260
5071
1341
5442
4544
6834
4935
8745
7995
3645
0696
5966
9526
18
5978
8378
2758
4159
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Phước
Thứ bảy Loại vé: T12K2
100N
18
200N
403
400N
1464
2769
2964
1TR
0800
3TR
28307
95464
29272
57789
21660
57446
54873
10TR
93931
23592
20TR
34659
30TR
73857
ĐB
059080

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Phước ngày 12/12/15

007 00 03 557 59
118 664 60 64 69 64
2772 73
331 880 89
446 992

Bình Phước - 12/12/15

0123456789
0800
1660
9080
3931
9272
3592
403
4873
1464
2964
5464
7446
8307
3857
18
2769
7789
4659
KẾT QUẢ XỔ SỐ Vĩnh Long
Thứ sáu Loại vé: 36VL50
100N
62
200N
068
400N
3389
5870
3838
1TR
7439
3TR
54169
89745
98698
21338
26899
97599
80863
10TR
31148
86165
20TR
78980
30TR
67010
ĐB
582375

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Vĩnh Long ngày 11/12/15

05
110 665 69 63 68 62
2775 70
338 39 38 880 89
448 45 998 99 99

Vĩnh Long - 11/12/15

0123456789
5870
8980
7010
62
0863
9745
6165
2375
068
3838
8698
1338
1148
3389
7439
4169
6899
7599
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Dương
Thứ sáu Loại vé: 12KS50
100N
55
200N
327
400N
8196
6646
9234
1TR
5931
3TR
25847
80360
14519
65002
42527
77005
54244
10TR
58169
81532
20TR
03918
30TR
77907
ĐB
561525

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Dương ngày 11/12/15

007 02 05 555
118 19 669 60
225 27 27 7
332 31 34 8
447 44 46 996

Bình Dương - 11/12/15

0123456789
0360
5931
5002
1532
9234
4244
55
7005
1525
8196
6646
327
5847
2527
7907
3918
4519
8169
KẾT QUẢ XỔ SỐ Trà Vinh
Thứ sáu Loại vé: 24TV50
100N
24
200N
018
400N
9706
7165
0480
1TR
6761
3TR
03282
31937
66040
97819
73823
05340
96673
10TR
95607
49820
20TR
88600
30TR
14937
ĐB
466154

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Trà Vinh ngày 11/12/15

000 07 06 554
119 18 661 65
220 23 24 773
337 37 882 80
440 40 9

Trà Vinh - 11/12/15

0123456789
0480
6040
5340
9820
8600
6761
3282
3823
6673
24
6154
7165
9706
1937
5607
4937
018
7819
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1