• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ CÁC TỈNH Miền Nam

Xổ số Miền Nam hôm nay: 21/10/2016 đã kết thúc!..
KẾT QUẢ XỔ SỐ Vĩnh Long
Thứ sáu Loại vé: 37VL33
100N
85
200N
725
400N
0363
3729
7844
1TR
7341
3TR
09919
69360
57454
55355
10002
25162
05483
10TR
13400
38425
20TR
75036
30TR
87518
ĐB
009520

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Vĩnh Long ngày 12/08/16

000 02 554 55
118 19 660 62 63
220 25 29 25 7
336 883 85
441 44 9

Vĩnh Long - 12/08/16

0123456789
9360
3400
9520
7341
0002
5162
0363
5483
7844
7454
85
725
5355
8425
5036
7518
3729
9919
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Dương
Thứ sáu Loại vé: 08KS33
100N
67
200N
180
400N
3579
3568
8100
1TR
1697
3TR
89305
54987
85460
22614
99022
33071
95439
10TR
81113
19649
20TR
02824
30TR
65687
ĐB
784121

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Dương ngày 12/08/16

005 00 5
113 14 660 68 67
221 24 22 771 79
339 887 87 80
449 997

Bình Dương - 12/08/16

0123456789
180
8100
5460
3071
4121
9022
1113
2614
2824
9305
67
1697
4987
5687
3568
3579
5439
9649
KẾT QUẢ XỔ SỐ Trà Vinh
Thứ sáu Loại vé: 25TV33
100N
14
200N
310
400N
7652
0213
4066
1TR
3063
3TR
42215
72094
56163
30059
61091
48839
15891
10TR
71129
34605
20TR
33265
30TR
54019
ĐB
967999

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Trà Vinh ngày 12/08/16

005 559 52
119 15 13 10 14 665 63 63 66
229 7
339 8
4999 94 91 91

Trà Vinh - 12/08/16

0123456789
310
1091
5891
7652
0213
3063
6163
14
2094
2215
4605
3265
4066
0059
8839
1129
4019
7999
KẾT QUẢ XỔ SỐ Tây Ninh
Thứ năm Loại vé: 8K2
100N
52
200N
322
400N
3053
9928
0176
1TR
9525
3TR
43150
02969
21866
85253
11768
27230
93717
10TR
72909
10712
20TR
93647
30TR
58203
ĐB
367047

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Tây Ninh ngày 11/08/16

003 09 550 53 53 52
112 17 669 66 68
225 28 22 776
330 8
447 47 9

Tây Ninh - 11/08/16

0123456789
3150
7230
52
322
0712
3053
5253
8203
9525
0176
1866
3717
3647
7047
9928
1768
2969
2909
KẾT QUẢ XỔ SỐ An Giang
Thứ năm Loại vé: AG-8K2
100N
58
200N
809
400N
1477
7272
8924
1TR
3823
3TR
08613
99804
79313
02655
30009
38929
46637
10TR
81663
91504
20TR
10400
30TR
45430
ĐB
647597

Bảng Loto Hàng Chục xổ số An Giang ngày 11/08/16

000 04 04 09 09 555 58
113 13 663
229 23 24 777 72
330 37 8
4997

An Giang - 11/08/16

0123456789
0400
5430
7272
3823
8613
9313
1663
8924
9804
1504
2655
1477
6637
7597
58
809
0009
8929
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Thuận
Thứ năm Loại vé: 8K2
100N
65
200N
071
400N
3851
9284
8760
1TR
6312
3TR
57761
11444
93189
05162
47395
62316
23951
10TR
27605
29424
20TR
02767
30TR
73315
ĐB
404007

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Thuận ngày 11/08/16

007 05 551 51
115 16 12 667 61 62 60 65
224 771
3889 84
444 995

Bình Thuận - 11/08/16

0123456789
8760
071
3851
7761
3951
6312
5162
9284
1444
9424
65
7395
7605
3315
2316
2767
4007
3189
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1