• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ CÁC TỈNH Miền Nam

Xổ số Miền Nam hôm nay: 26/10/2016 đã kết thúc!..
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bến Tre
Thứ ba Loại vé: K28T7
100N
86
200N
035
400N
7386
6792
3304
1TR
3528
3TR
52417
43101
39519
57317
49798
11198
42789
10TR
27307
45183
20TR
47092
30TR
82736
ĐB
543665

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bến Tre ngày 12/07/16

007 01 04 5
117 19 17 665
228 7
336 35 883 89 86 86
4992 98 98 92

Bến Tre - 12/07/16

0123456789
3101
6792
7092
5183
3304
035
3665
86
7386
2736
2417
7317
7307
3528
9798
1198
9519
2789
KẾT QUẢ XỔ SỐ Vũng Tàu
Thứ ba Loại vé: 7B
100N
38
200N
918
400N
1221
7456
8713
1TR
3557
3TR
21849
19481
66610
10593
51965
41889
28234
10TR
74136
11286
20TR
14592
30TR
62633
ĐB
527458

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Vũng Tàu ngày 12/07/16

0558 57 56
110 13 18 665
221 7
333 36 34 38 886 81 89
449 992 93

Vũng Tàu - 12/07/16

0123456789
6610
1221
9481
4592
8713
0593
2633
8234
1965
7456
4136
1286
3557
38
918
7458
1849
1889
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bạc Liêu
Thứ ba Loại vé: T07K2
100N
14
200N
118
400N
3052
1731
1212
1TR
4245
3TR
13914
85039
26941
62267
32482
26254
54006
10TR
23482
51836
20TR
33944
30TR
40643
ĐB
501536

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bạc Liêu ngày 12/07/16

006 554 52
114 12 18 14 667
27
336 36 39 31 882 82
443 44 41 45 9

Bạc Liêu - 12/07/16

0123456789
1731
6941
3052
1212
2482
3482
0643
14
3914
6254
3944
4245
4006
1836
1536
2267
118
5039
KẾT QUẢ XỔ SỐ TP. HCM
Thứ hai Loại vé: 7C2
100N
63
200N
003
400N
0969
6538
4113
1TR
9656
3TR
05099
27819
66013
80561
00798
81368
33567
10TR
47328
62654
20TR
35195
30TR
34585
ĐB
749825

Bảng Loto Hàng Chục xổ số TP. HCM ngày 11/07/16

003 554 56
119 13 13 661 68 67 69 63
225 28 7
338 885
4995 99 98

TP. HCM - 11/07/16

0123456789
0561
63
003
4113
6013
2654
5195
4585
9825
9656
3567
6538
0798
1368
7328
0969
5099
7819
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đồng Tháp
Thứ hai Loại vé: B28
100N
50
200N
593
400N
0430
9668
0902
1TR
8269
3TR
57799
87084
65019
28166
63150
86559
65661
10TR
51642
68424
20TR
55806
30TR
32109
ĐB
497708

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đồng Tháp ngày 11/07/16

008 09 06 02 550 59 50
119 666 61 69 68
224 7
330 884
442 999 93

Đồng Tháp - 11/07/16

0123456789
50
0430
3150
5661
0902
1642
593
7084
8424
8166
5806
9668
7708
8269
7799
5019
6559
2109
KẾT QUẢ XỔ SỐ Cà Mau
Thứ hai Loại vé: T07K2
100N
61
200N
904
400N
8315
0776
2031
1TR
2310
3TR
09946
94924
25196
45070
21626
83530
38295
10TR
19132
47151
20TR
33522
30TR
48090
ĐB
685304

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Cà Mau ngày 11/07/16

004 04 551
110 15 661
222 24 26 770 76
332 30 31 8
446 990 96 95

Cà Mau - 11/07/16

0123456789
2310
5070
3530
8090
61
2031
7151
9132
3522
904
4924
5304
8315
8295
0776
9946
5196
1626
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1