• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ CÁC TỈNH Miền Nam

Xổ số Miền Nam hôm nay: 22/10/2016 đã kết thúc!..
KẾT QUẢ XỔ SỐ Tiền Giang
Chủ nhật Loại vé: TGB6
100N
08
200N
671
400N
9295
8333
5890
1TR
9064
3TR
48596
70120
98934
93049
53256
79468
18992
10TR
96109
27712
20TR
61230
30TR
12233
ĐB
773275

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Tiền Giang ngày 12/06/16

009 08 556
112 668 64
220 775 71
333 30 34 33 8
449 996 92 95 90

Tiền Giang - 12/06/16

0123456789
5890
0120
1230
671
8992
7712
8333
2233
9064
8934
9295
3275
8596
3256
08
9468
3049
6109
KẾT QUẢ XỔ SỐ Kiên Giang
Chủ nhật Loại vé: 6K2
100N
78
200N
124
400N
8366
0814
9540
1TR
5380
3TR
63936
60540
15442
37715
73953
51249
75533
10TR
51764
46097
20TR
45799
30TR
15363
ĐB
778588

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Kiên Giang ngày 12/06/16

0553
115 14 663 64 66
224 778
336 33 888 80
440 42 49 40 999 97

Kiên Giang - 12/06/16

0123456789
9540
5380
0540
5442
3953
5533
5363
124
0814
1764
7715
8366
3936
6097
78
8588
1249
5799
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Lạt
Chủ nhật Loại vé: ĐL6K2
100N
47
200N
781
400N
0220
1009
9044
1TR
9806
3TR
51212
11658
83017
27917
92910
97084
61473
10TR
46719
72178
20TR
72683
30TR
05926
ĐB
869488

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đà Lạt ngày 12/06/16

006 09 558
119 12 17 17 10 6
226 20 778 73
3888 83 84 81
444 47 9

Đà Lạt - 12/06/16

0123456789
0220
2910
781
1212
1473
2683
9044
7084
9806
5926
47
3017
7917
1658
2178
9488
1009
6719
KẾT QUẢ XỔ SỐ TP. HCM
Thứ bảy Loại vé: 6B7
100N
52
200N
349
400N
6932
6657
6096
1TR
7741
3TR
57707
64667
57741
28658
86727
86323
46324
10TR
38305
02883
20TR
78242
30TR
42015
ĐB
130272

Bảng Loto Hàng Chục xổ số TP. HCM ngày 11/06/16

005 07 558 57 52
115 667
227 23 24 772
332 883
442 41 41 49 996

TP. HCM - 11/06/16

0123456789
7741
7741
52
6932
8242
0272
6323
2883
6324
8305
2015
6096
6657
7707
4667
6727
8658
349
KẾT QUẢ XỔ SỐ Long An
Thứ bảy Loại vé: 6K2
100N
19
200N
774
400N
1494
8938
6729
1TR
1429
3TR
19547
43795
51756
51084
25946
39099
40722
10TR
20661
31479
20TR
73404
30TR
26382
ĐB
414373

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Long An ngày 11/06/16

004 556
119 661
222 29 29 773 79 74
338 882 84
447 46 995 99 94

Long An - 11/06/16

0123456789
0661
0722
6382
4373
774
1494
1084
3404
3795
1756
5946
9547
8938
19
6729
1429
9099
1479
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hậu Giang
Thứ bảy Loại vé: K2T6
100N
96
200N
327
400N
4197
5113
1093
1TR
3930
3TR
99450
59775
57266
77046
46858
00095
89993
10TR
89163
58425
20TR
15565
30TR
10135
ĐB
108469

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Hậu Giang ngày 11/06/16

0550 58
113 669 65 63 66
225 27 775
335 30 8
446 995 93 97 93 96

Hậu Giang - 11/06/16

0123456789
3930
9450
5113
1093
9993
9163
9775
0095
8425
5565
0135
96
7266
7046
327
4197
6858
8469
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Phước
Thứ bảy Loại vé: T6K2
100N
81
200N
647
400N
7189
0752
0802
1TR
5469
3TR
24168
61289
66560
79325
69800
41172
99924
10TR
87721
71268
20TR
29422
30TR
41308
ĐB
196808

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Phước ngày 11/06/16

008 08 00 02 552
1668 68 60 69
222 21 25 24 772
3889 89 81
447 9

Bình Phước - 11/06/16

0123456789
6560
9800
81
7721
0752
0802
1172
9422
9924
9325
647
4168
1268
1308
6808
7189
5469
1289
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1