• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ CÁC TỈNH Miền Nam

Xổ số Miền Nam hôm nay: 21/10/2016 đã kết thúc!..
KẾT QUẢ XỔ SỐ Tây Ninh
Thứ năm Loại vé: 5K2
100N
84
200N
612
400N
3557
6776
9773
1TR
0237
3TR
52902
11208
06805
72855
50195
76013
34128
10TR
07478
01695
20TR
60817
30TR
20910
ĐB
003540

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Tây Ninh ngày 12/05/16

002 08 05 555 57
110 17 13 12 6
228 778 76 73
337 884
440 995 95

Tây Ninh - 12/05/16

0123456789
0910
3540
612
2902
9773
6013
84
6805
2855
0195
1695
6776
3557
0237
0817
1208
4128
7478
KẾT QUẢ XỔ SỐ An Giang
Thứ năm Loại vé: AG5K2
100N
50
200N
034
400N
5571
2139
1148
1TR
0202
3TR
79900
93043
38731
18455
96551
75042
27426
10TR
21307
99112
20TR
41822
30TR
06495
ĐB
011998

Bảng Loto Hàng Chục xổ số An Giang ngày 12/05/16

007 00 02 555 51 50
112 6
222 26 771
331 39 34 8
443 42 48 998 95

An Giang - 12/05/16

0123456789
50
9900
5571
8731
6551
0202
5042
9112
1822
3043
034
8455
6495
7426
1307
1148
1998
2139
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Thuận
Thứ năm Loại vé: 5K2
100N
37
200N
421
400N
5312
1686
3277
1TR
2893
3TR
21589
30461
61514
13054
59729
70339
01845
10TR
02794
45935
20TR
97699
30TR
59484
ĐB
274224

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Thuận ngày 12/05/16

0554
114 12 661
224 29 21 777
335 39 37 884 89 86
445 999 94 93

Bình Thuận - 12/05/16

0123456789
421
0461
5312
2893
1514
3054
2794
9484
4224
1845
5935
1686
37
3277
1589
9729
0339
7699
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đồng Nai
Thứ tư Loại vé: 5K2
100N
93
200N
737
400N
5285
0277
9610
1TR
3625
3TR
88094
64785
26935
19177
78095
83776
76342
10TR
06626
88488
20TR
78462
30TR
40859
ĐB
686819

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đồng Nai ngày 11/05/16

0559
119 10 662
226 25 777 76 77
335 37 888 85 85
442 994 95 93

Đồng Nai - 11/05/16

0123456789
9610
6342
8462
93
8094
5285
3625
4785
6935
8095
3776
6626
737
0277
9177
8488
0859
6819
KẾT QUẢ XỔ SỐ Cần Thơ
Thứ tư Loại vé: K2T5
100N
27
200N
702
400N
6822
0275
1741
1TR
8238
3TR
43505
45859
45918
74235
29632
70344
26209
10TR
02615
37968
20TR
11015
30TR
58513
ĐB
799424

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Cần Thơ ngày 11/05/16

005 09 02 559
113 15 15 18 668
224 22 27 775
335 32 38 8
444 41 9

Cần Thơ - 11/05/16

0123456789
1741
702
6822
9632
8513
0344
9424
0275
3505
4235
2615
1015
27
8238
5918
7968
5859
6209
KẾT QUẢ XỔ SỐ Sóc Trăng
Thứ tư Loại vé: K2T05
100N
16
200N
511
400N
1760
5464
6364
1TR
7966
3TR
28287
43167
57670
93728
11751
83614
12823
10TR
47757
87069
20TR
37886
30TR
94217
ĐB
428499

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Sóc Trăng ngày 11/05/16

0557 51
117 14 11 16 669 67 66 60 64 64
228 23 770
3886 87
4999

Sóc Trăng - 11/05/16

0123456789
1760
7670
511
1751
2823
5464
6364
3614
16
7966
7886
8287
3167
7757
4217
3728
7069
8499
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1