• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ CÁC TỈNH Miền Nam

Còn 06:36:31 nữa đến xổ số Miền Nam
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bến Tre
Thứ ba Loại vé: K15T4
100N
12
200N
031
400N
7777
1222
8962
1TR
0808
3TR
31334
11104
73305
52355
43342
13075
54489
10TR
76848
37956
20TR
71013
30TR
70004
ĐB
966516

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bến Tre ngày 12/04/16

004 04 05 08 556 55
116 13 12 662
222 775 77
334 31 889
448 42 9

Bến Tre - 12/04/16

0123456789
031
12
1222
8962
3342
1013
1334
1104
0004
3305
2355
3075
7956
6516
7777
0808
6848
4489
KẾT QUẢ XỔ SỐ Vũng Tàu
Thứ ba Loại vé: 4B
100N
78
200N
410
400N
8579
5780
1002
1TR
4463
3TR
26264
75610
29938
69443
42100
12108
99502
10TR
92605
13697
20TR
48585
30TR
06572
ĐB
399812

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Vũng Tàu ngày 12/04/16

005 00 08 02 02 5
112 10 10 664 63
2772 79 78
338 885 80
443 997

Vũng Tàu - 12/04/16

0123456789
410
5780
5610
2100
1002
9502
6572
9812
4463
9443
6264
2605
8585
3697
78
9938
2108
8579
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bạc Liêu
Thứ ba Loại vé: T04K2
100N
65
200N
111
400N
3386
5071
7604
1TR
8826
3TR
80917
35428
77474
17426
67629
19863
35446
10TR
71178
54255
20TR
76335
30TR
01461
ĐB
325190

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bạc Liêu ngày 12/04/16

004 555
117 11 661 63 65
228 26 29 26 778 74 71
335 886
446 990

Bạc Liêu - 12/04/16

0123456789
5190
111
5071
1461
9863
7604
7474
65
4255
6335
3386
8826
7426
5446
0917
5428
1178
7629
KẾT QUẢ XỔ SỐ TP. HCM
Thứ hai Loại vé: 4C2
100N
12
200N
813
400N
1618
7395
6862
1TR
3220
3TR
23971
44829
65367
82338
20338
22897
57499
10TR
20786
70203
20TR
97452
30TR
88541
ĐB
989803

Bảng Loto Hàng Chục xổ số TP. HCM ngày 11/04/16

003 03 552
118 13 12 667 62
229 20 771
338 38 886
441 997 99 95

TP. HCM - 11/04/16

0123456789
3220
3971
8541
12
6862
7452
813
0203
9803
7395
0786
5367
2897
1618
2338
0338
4829
7499
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đồng Tháp
Thứ hai Loại vé: B15
100N
28
200N
355
400N
2128
1854
7232
1TR
6981
3TR
86404
04337
06785
93089
03238
61628
20775
10TR
00444
85226
20TR
50984
30TR
98643
ĐB
370698

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đồng Tháp ngày 11/04/16

004 554 55
16
226 28 28 28 775
337 38 32 884 85 89 81
443 44 998

Đồng Tháp - 11/04/16

0123456789
6981
7232
8643
1854
6404
0444
0984
355
6785
0775
5226
4337
28
2128
3238
1628
0698
3089
KẾT QUẢ XỔ SỐ Cà Mau
Thứ hai Loại vé: T04K2
100N
99
200N
635
400N
5603
1558
7358
1TR
2688
3TR
10985
68834
60227
06754
48139
87898
01511
10TR
92486
04090
20TR
70661
30TR
12168
ĐB
460369

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Cà Mau ngày 11/04/16

003 554 58 58
111 669 68 61
227 7
334 39 35 886 85 88
4990 98 99

Cà Mau - 11/04/16

0123456789
4090
1511
0661
5603
8834
6754
635
0985
2486
0227
1558
7358
2688
7898
2168
99
8139
0369
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1