• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ CÁC TỈNH Miền Nam

Xổ số Miền Nam hôm nay: 26/10/2016 đã kết thúc!..
KẾT QUẢ XỔ SỐ TP. HCM
Thứ bảy Loại vé: 3B7
100N
31
200N
823
400N
1500
3049
2981
1TR
6851
3TR
02559
78184
38202
67521
76602
00983
46988
10TR
79243
98291
20TR
94013
30TR
78883
ĐB
681550

Bảng Loto Hàng Chục xổ số TP. HCM ngày 12/03/16

002 02 00 550 59 51
113 6
221 23 7
331 883 84 83 88 81
443 49 991

TP. HCM - 12/03/16

0123456789
1500
1550
31
2981
6851
7521
8291
8202
6602
823
0983
9243
4013
8883
8184
6988
3049
2559
KẾT QUẢ XỔ SỐ Long An
Thứ bảy Loại vé: 3K2
100N
27
200N
014
400N
4331
9760
4783
1TR
9153
3TR
52574
39104
71347
51665
30177
92836
57764
10TR
05483
86182
20TR
63278
30TR
10282
ĐB
061189

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Long An ngày 12/03/16

004 553
114 665 64 60
227 778 74 77
336 31 889 82 83 82 83
447 9

Long An - 12/03/16

0123456789
9760
4331
6182
0282
4783
9153
5483
014
2574
9104
7764
1665
2836
27
1347
0177
3278
1189
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hậu Giang
Thứ bảy Loại vé: K2T3
100N
70
200N
969
400N
4328
6722
8228
1TR
1334
3TR
16760
50436
96853
11729
64388
58572
47951
10TR
80438
51277
20TR
41226
30TR
52547
ĐB
780597

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Hậu Giang ngày 12/03/16

0553 51
1660 69
226 29 28 22 28 777 72 70
338 36 34 888
447 997

Hậu Giang - 12/03/16

0123456789
70
6760
7951
6722
8572
6853
1334
0436
1226
1277
2547
0597
4328
8228
4388
0438
969
1729
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Phước
Thứ bảy Loại vé: 3K2
100N
52
200N
320
400N
9156
3803
8554
1TR
0772
3TR
38513
92381
46342
94608
78237
49513
50899
10TR
44310
32547
20TR
76092
30TR
91333
ĐB
437221

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Phước ngày 12/03/16

008 03 556 54 52
110 13 13 6
221 20 772
333 37 881
447 42 992 99

Bình Phước - 12/03/16

0123456789
320
4310
2381
7221
52
0772
6342
6092
3803
8513
9513
1333
8554
9156
8237
2547
4608
0899
KẾT QUẢ XỔ SỐ Vĩnh Long
Thứ sáu Loại vé: 37VL11
100N
92
200N
638
400N
2687
6921
5099
1TR
6684
3TR
73557
06695
54836
79364
25696
44165
59637
10TR
74431
46015
20TR
16043
30TR
21893
ĐB
183766

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Vĩnh Long ngày 11/03/16

0557
115 666 64 65
221 7
331 36 37 38 884 87
443 993 95 96 99 92

Vĩnh Long - 11/03/16

0123456789
6921
4431
92
6043
1893
6684
9364
6695
4165
6015
4836
5696
3766
2687
3557
9637
638
5099
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Dương
Thứ sáu Loại vé: 03KS11
100N
63
200N
700
400N
4096
7558
2159
1TR
5349
3TR
06351
76574
38495
97867
29547
58737
14234
10TR
40442
03899
20TR
11528
30TR
78703
ĐB
151671

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Dương ngày 11/03/16

003 00 551 58 59
1667 63
228 771 74
337 34 8
442 47 49 999 95 96

Bình Dương - 11/03/16

0123456789
700
6351
1671
0442
63
8703
6574
4234
8495
4096
7867
9547
8737
7558
1528
2159
5349
3899
KẾT QUẢ XỔ SỐ Trà Vinh
Thứ sáu Loại vé: 25TV11
100N
20
200N
930
400N
8303
1831
2342
1TR
8556
3TR
54896
88592
24950
75366
43328
72592
37544
10TR
77501
31026
20TR
70589
30TR
57943
ĐB
693909

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Trà Vinh ngày 11/03/16

009 01 03 550 56
1666
226 28 20 7
331 30 889
443 44 42 996 92 92

Trà Vinh - 11/03/16

0123456789
20
930
4950
1831
7501
2342
8592
2592
8303
7943
7544
8556
4896
5366
1026
3328
0589
3909
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1