• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ CÁC TỈNH Miền Nam

Còn 11:53:18 nữa đến xổ số Miền Nam
KẾT QUẢ XỔ SỐ Vĩnh Long
Thứ sáu Loại vé: 37VL07
100N
95
200N
314
400N
8676
0975
8288
1TR
5258
3TR
95800
80280
21346
75407
45786
31223
36667
10TR
76333
39431
20TR
71297
30TR
17757
ĐB
231888

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Vĩnh Long ngày 12/02/16

000 07 557 58
114 667
223 776 75
333 31 888 80 86 88
446 997 95

Vĩnh Long - 12/02/16

0123456789
5800
0280
9431
1223
6333
314
95
0975
8676
1346
5786
5407
6667
1297
7757
8288
5258
1888
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Dương
Thứ sáu Loại vé: 02KS07
100N
55
200N
201
400N
0779
8946
3009
1TR
9422
3TR
83638
00606
72187
78576
39075
19891
64488
10TR
82996
46428
20TR
34326
30TR
59625
ĐB
945806

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Dương ngày 12/02/16

006 06 09 01 555
16
225 26 28 22 776 75 79
338 887 88
446 996 91

Bình Dương - 12/02/16

0123456789
201
9891
9422
55
9075
9625
8946
0606
8576
2996
4326
5806
2187
3638
4488
6428
0779
3009
KẾT QUẢ XỔ SỐ Trà Vinh
Thứ sáu Loại vé: 25TV07
100N
76
200N
257
400N
9922
4246
5520
1TR
5754
3TR
46872
60828
98908
94181
78838
65206
40860
10TR
09924
62838
20TR
31695
30TR
81247
ĐB
030451

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Trà Vinh ngày 12/02/16

008 06 551 54 57
1660
224 28 22 20 772 76
338 38 881
447 46 995

Trà Vinh - 12/02/16

0123456789
5520
0860
4181
0451
9922
6872
5754
9924
1695
76
4246
5206
257
1247
0828
8908
8838
2838
KẾT QUẢ XỔ SỐ Tây Ninh
Thứ năm Loại vé: 2K2
100N
14
200N
848
400N
1186
6133
5053
1TR
2340
3TR
43536
32777
08135
63943
54011
99772
63834
10TR
14203
02828
20TR
05841
30TR
61449
ĐB
448778

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Tây Ninh ngày 11/02/16

003 553
111 14 6
228 778 77 72
336 35 34 33 886
449 41 43 40 48 9

Tây Ninh - 11/02/16

0123456789
2340
4011
5841
9772
6133
5053
3943
4203
14
3834
8135
1186
3536
2777
848
2828
8778
1449
KẾT QUẢ XỔ SỐ An Giang
Thứ năm Loại vé: AG2K2
100N
06
200N
180
400N
8794
9689
3110
1TR
7055
3TR
64409
28911
42057
22232
56228
08827
54184
10TR
84979
00133
20TR
44892
30TR
44515
ĐB
061972

Bảng Loto Hàng Chục xổ số An Giang ngày 11/02/16

009 06 557 55
115 11 10 6
228 27 772 79
333 32 884 89 80
4992 94

An Giang - 11/02/16

0123456789
180
3110
8911
2232
4892
1972
0133
8794
4184
7055
4515
06
2057
8827
6228
9689
4409
4979
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Thuận
Thứ năm Loại vé: 2K2
100N
59
200N
037
400N
7054
1291
1639
1TR
8635
3TR
30351
18973
28632
77471
41621
07413
10305
10TR
27391
69885
20TR
99733
30TR
51666
ĐB
047479

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Thuận ngày 11/02/16

005 551 54 59
113 666
221 779 73 71
333 32 35 39 37 885
4991 91

Bình Thuận - 11/02/16

0123456789
1291
0351
7471
1621
7391
8632
8973
7413
9733
7054
8635
0305
9885
1666
037
59
1639
7479
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1