• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ CÁC TỈNH Miền Nam

Còn 08:35:07 nữa đến xổ số Miền Nam
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bến Tre
Thứ ba Loại vé: K02T01
100N
50
200N
458
400N
2185
2402
0125
1TR
0490
3TR
65419
63131
26105
82229
05058
94423
39010
10TR
23200
63053
20TR
62677
30TR
24104
ĐB
129844

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bến Tre ngày 12/01/16

004 00 05 02 553 58 58 50
119 10 6
229 23 25 777
331 885
444 990

Bến Tre - 12/01/16

0123456789
50
0490
9010
3200
3131
2402
4423
3053
4104
9844
2185
0125
6105
2677
458
5058
5419
2229
KẾT QUẢ XỔ SỐ Vũng Tàu
Thứ ba Loại vé: 1B
100N
06
200N
151
400N
8802
0108
3183
1TR
4918
3TR
35557
17238
69606
06667
96575
27300
12393
10TR
89976
75150
20TR
81137
30TR
48679
ĐB
765259

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Vũng Tàu ngày 12/01/16

006 00 02 08 06 559 50 57 51
118 667
2779 76 75
337 38 883
4993

Vũng Tàu - 12/01/16

0123456789
7300
5150
151
8802
3183
2393
6575
06
9606
9976
5557
6667
1137
0108
4918
7238
8679
5259
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bạc Liêu
Thứ ba Loại vé: T01K2
100N
40
200N
319
400N
7882
8922
8951
1TR
0216
3TR
72486
45020
15570
62022
49592
45569
83456
10TR
18779
40046
20TR
95212
30TR
89741
ĐB
921375

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bạc Liêu ngày 12/01/16

0556 51
112 16 19 669
220 22 22 775 79 70
3886 82
441 46 40 992

Bạc Liêu - 12/01/16

0123456789
40
5020
5570
8951
9741
7882
8922
2022
9592
5212
1375
0216
2486
3456
0046
319
5569
8779
KẾT QUẢ XỔ SỐ TP. HCM
Thứ hai Loại vé: 1C2
100N
23
200N
739
400N
3894
0847
8340
1TR
4530
3TR
17916
91644
30240
84872
59953
89680
14390
10TR
41754
54846
20TR
97246
30TR
11108
ĐB
001830

Bảng Loto Hàng Chục xổ số TP. HCM ngày 11/01/16

008 554 53
116 6
223 772
330 30 39 880
446 46 44 40 47 40 990 94

TP. HCM - 11/01/16

0123456789
8340
4530
0240
9680
4390
1830
4872
23
9953
3894
1644
1754
7916
4846
7246
0847
1108
739
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đồng Tháp
Thứ hai Loại vé: B02
100N
51
200N
699
400N
5317
0807
8471
1TR
8233
3TR
00087
46489
67132
75585
92399
86170
64399
10TR
85928
15941
20TR
73916
30TR
32918
ĐB
180290

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đồng Tháp ngày 11/01/16

007 551
118 16 17 6
228 770 71
332 33 887 89 85
441 990 99 99 99

Đồng Tháp - 11/01/16

0123456789
6170
0290
51
8471
5941
7132
8233
5585
3916
5317
0807
0087
5928
2918
699
6489
2399
4399
KẾT QUẢ XỔ SỐ Cà Mau
Thứ hai Loại vé: T01K2
100N
06
200N
569
400N
5935
5996
8615
1TR
1355
3TR
57243
26622
29515
96591
67125
97814
79609
10TR
08814
82282
20TR
17797
30TR
72463
ĐB
693387

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Cà Mau ngày 11/01/16

009 06 555
114 15 14 15 663 69
222 25 7
335 887 82
443 997 91 96

Cà Mau - 11/01/16

0123456789
6591
6622
2282
7243
2463
7814
8814
5935
8615
1355
9515
7125
06
5996
7797
3387
569
9609
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1