• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ CÁC TỈNH Miền Nam

Còn 08:42:09 nữa đến xổ số Miền Nam
KẾT QUẢ XỔ SỐ Tiền Giang
Chủ nhật Loại vé: TG-B9
100N
92
200N
264
400N
7197
4315
4643
1TR
9602
3TR
66081
76182
78038
23273
92883
14741
93653
10TR
70583
40798
20TR
10034
30TR
44113
ĐB
752521

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Tiền Giang ngày 11/09/16

002 553
113 15 664
221 773
334 38 883 81 82 83
441 43 998 97 92

Tiền Giang - 11/09/16

0123456789
6081
4741
2521
92
9602
6182
4643
3273
2883
3653
0583
4113
264
0034
4315
7197
8038
0798
KẾT QUẢ XỔ SỐ Kiên Giang
Chủ nhật Loại vé: 9K2
100N
21
200N
768
400N
4089
4429
7067
1TR
3259
3TR
72482
41451
98784
23283
42972
78324
50359
10TR
78708
48250
20TR
79735
30TR
37109
ĐB
337063

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Kiên Giang ngày 11/09/16

009 08 550 51 59 59
1663 67 68
224 29 21 772
335 882 84 83 89
49

Kiên Giang - 11/09/16

0123456789
8250
21
1451
2482
2972
3283
7063
8784
8324
9735
7067
768
8708
4089
4429
3259
0359
7109
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Lạt
Chủ nhật Loại vé: ĐL9K2
100N
70
200N
609
400N
0790
8426
0323
1TR
5707
3TR
84009
49409
86323
90653
99584
29889
58277
10TR
72526
62641
20TR
14469
30TR
12728
ĐB
117556

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đà Lạt ngày 11/09/16

009 09 07 09 556 53
1669
228 26 23 26 23 777 70
3884 89
441 990

Đà Lạt - 11/09/16

0123456789
70
0790
2641
0323
6323
0653
9584
8426
2526
7556
5707
8277
2728
609
4009
9409
9889
4469
KẾT QUẢ XỔ SỐ TP. HCM
Thứ bảy Loại vé: 9B7
100N
76
200N
656
400N
0554
5304
8215
1TR
0404
3TR
73302
38395
80568
13879
35403
42662
62722
10TR
57090
44685
20TR
90365
30TR
10568
ĐB
844095

Bảng Loto Hàng Chục xổ số TP. HCM ngày 10/09/16

002 03 04 04 554 56
115 668 65 68 62
222 779 76
3885
4995 90 95

TP. HCM - 10/09/16

0123456789
7090
3302
2662
2722
5403
0554
5304
0404
8215
8395
4685
0365
4095
76
656
0568
0568
3879
KẾT QUẢ XỔ SỐ Long An
Thứ bảy Loại vé: 9K2
100N
07
200N
414
400N
6457
4864
7363
1TR
7040
3TR
82193
67373
57610
30310
65210
02915
86718
10TR
26696
45275
20TR
65856
30TR
97341
ĐB
487439

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Long An ngày 10/09/16

007 556 57
110 10 10 15 18 14 664 63
2775 73
339 8
441 40 996 93

Long An - 10/09/16

0123456789
7040
7610
0310
5210
7341
7363
2193
7373
414
4864
2915
5275
6696
5856
07
6457
6718
7439
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hậu Giang
Thứ bảy Loại vé: K2T9
100N
72
200N
824
400N
7670
5527
9785
1TR
2882
3TR
08700
61414
93448
78658
17539
39752
33977
10TR
63821
25291
20TR
02629
30TR
26835
ĐB
345237

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Hậu Giang ngày 10/09/16

000 558 52
114 6
229 21 27 24 777 70 72
337 35 39 882 85
448 991

Hậu Giang - 10/09/16

0123456789
7670
8700
3821
5291
72
2882
9752
824
1414
9785
6835
5527
3977
5237
3448
8658
7539
2629
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Phước
Thứ bảy Loại vé: M9K2
100N
45
200N
175
400N
5760
8829
1439
1TR
0257
3TR
41303
81538
14012
23052
72058
69789
32608
10TR
10582
28124
20TR
80556
30TR
31272
ĐB
398200

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Phước ngày 10/09/16

000 03 08 556 52 58 57
112 660
224 29 772 75
338 39 882 89
445 9

Bình Phước - 10/09/16

0123456789
5760
8200
4012
3052
0582
1272
1303
8124
45
175
0556
0257
1538
2058
2608
8829
1439
9789
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1