• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ CÁC TỈNH Miền Nam

Còn 14:53:05 nữa đến xổ số Miền Nam
KẾT QUẢ XỔ SỐ Tây Ninh
Thứ năm Loại vé: 8K2
100N
52
200N
322
400N
3053
9928
0176
1TR
9525
3TR
43150
02969
21866
85253
11768
27230
93717
10TR
72909
10712
20TR
93647
30TR
58203
ĐB
367047

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Tây Ninh ngày 11/08/16

003 09 550 53 53 52
112 17 669 66 68
225 28 22 776
330 8
447 47 9

Tây Ninh - 11/08/16

0123456789
3150
7230
52
322
0712
3053
5253
8203
9525
0176
1866
3717
3647
7047
9928
1768
2969
2909
KẾT QUẢ XỔ SỐ An Giang
Thứ năm Loại vé: AG-8K2
100N
58
200N
809
400N
1477
7272
8924
1TR
3823
3TR
08613
99804
79313
02655
30009
38929
46637
10TR
81663
91504
20TR
10400
30TR
45430
ĐB
647597

Bảng Loto Hàng Chục xổ số An Giang ngày 11/08/16

000 04 04 09 09 555 58
113 13 663
229 23 24 777 72
330 37 8
4997

An Giang - 11/08/16

0123456789
0400
5430
7272
3823
8613
9313
1663
8924
9804
1504
2655
1477
6637
7597
58
809
0009
8929
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Thuận
Thứ năm Loại vé: 8K2
100N
65
200N
071
400N
3851
9284
8760
1TR
6312
3TR
57761
11444
93189
05162
47395
62316
23951
10TR
27605
29424
20TR
02767
30TR
73315
ĐB
404007

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Thuận ngày 11/08/16

007 05 551 51
115 16 12 667 61 62 60 65
224 771
3889 84
444 995

Bình Thuận - 11/08/16

0123456789
8760
071
3851
7761
3951
6312
5162
9284
1444
9424
65
7395
7605
3315
2316
2767
4007
3189
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đồng Nai
Thứ tư Loại vé: 8K2
100N
24
200N
272
400N
2077
5633
5680
1TR
2058
3TR
99491
52428
40114
61146
10258
73247
50794
10TR
92420
00699
20TR
04854
30TR
73681
ĐB
347823

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đồng Nai ngày 10/08/16

0554 58 58
114 6
223 20 28 24 777 72
333 881 80
446 47 999 91 94

Đồng Nai - 10/08/16

0123456789
5680
2420
9491
3681
272
5633
7823
24
0114
0794
4854
1146
2077
3247
2058
2428
0258
0699
KẾT QUẢ XỔ SỐ Cần Thơ
Thứ tư Loại vé: K2T8
100N
62
200N
146
400N
7530
7969
7619
1TR
7624
3TR
52175
28141
09157
03170
91750
37758
48697
10TR
77836
02165
20TR
95970
30TR
09774
ĐB
411019

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Cần Thơ ngày 10/08/16

0557 50 58
119 19 665 69 62
224 774 70 75 70
336 30 8
441 46 997

Cần Thơ - 10/08/16

0123456789
7530
3170
1750
5970
8141
62
7624
9774
2175
2165
146
7836
9157
8697
7758
7969
7619
1019
KẾT QUẢ XỔ SỐ Sóc Trăng
Thứ tư Loại vé: K2T08
100N
34
200N
607
400N
5426
2874
3497
1TR
9549
3TR
66282
72355
56091
48084
60381
19862
59306
10TR
89678
18554
20TR
07892
30TR
80766
ĐB
674876

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Sóc Trăng ngày 10/08/16

006 07 554 55
1666 62
226 776 78 74
334 882 84 81
449 992 91 97

Sóc Trăng - 10/08/16

0123456789
6091
0381
6282
9862
7892
34
2874
8084
8554
2355
5426
9306
0766
4876
607
3497
9678
9549
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1