• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ CÁC TỈNH Miền Nam

Còn 11:02:45 nữa đến xổ số Miền Nam
KẾT QUẢ XỔ SỐ TP. HCM
Thứ bảy Loại vé: 6B7
100N
52
200N
349
400N
6932
6657
6096
1TR
7741
3TR
57707
64667
57741
28658
86727
86323
46324
10TR
38305
02883
20TR
78242
30TR
42015
ĐB
130272

Bảng Loto Hàng Chục xổ số TP. HCM ngày 11/06/16

005 07 558 57 52
115 667
227 23 24 772
332 883
442 41 41 49 996

TP. HCM - 11/06/16

0123456789
7741
7741
52
6932
8242
0272
6323
2883
6324
8305
2015
6096
6657
7707
4667
6727
8658
349
KẾT QUẢ XỔ SỐ Long An
Thứ bảy Loại vé: 6K2
100N
19
200N
774
400N
1494
8938
6729
1TR
1429
3TR
19547
43795
51756
51084
25946
39099
40722
10TR
20661
31479
20TR
73404
30TR
26382
ĐB
414373

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Long An ngày 11/06/16

004 556
119 661
222 29 29 773 79 74
338 882 84
447 46 995 99 94

Long An - 11/06/16

0123456789
0661
0722
6382
4373
774
1494
1084
3404
3795
1756
5946
9547
8938
19
6729
1429
9099
1479
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hậu Giang
Thứ bảy Loại vé: K2T6
100N
96
200N
327
400N
4197
5113
1093
1TR
3930
3TR
99450
59775
57266
77046
46858
00095
89993
10TR
89163
58425
20TR
15565
30TR
10135
ĐB
108469

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Hậu Giang ngày 11/06/16

0550 58
113 669 65 63 66
225 27 775
335 30 8
446 995 93 97 93 96

Hậu Giang - 11/06/16

0123456789
3930
9450
5113
1093
9993
9163
9775
0095
8425
5565
0135
96
7266
7046
327
4197
6858
8469
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Phước
Thứ bảy Loại vé: T6K2
100N
81
200N
647
400N
7189
0752
0802
1TR
5469
3TR
24168
61289
66560
79325
69800
41172
99924
10TR
87721
71268
20TR
29422
30TR
41308
ĐB
196808

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Phước ngày 11/06/16

008 08 00 02 552
1668 68 60 69
222 21 25 24 772
3889 89 81
447 9

Bình Phước - 11/06/16

0123456789
6560
9800
81
7721
0752
0802
1172
9422
9924
9325
647
4168
1268
1308
6808
7189
5469
1289
KẾT QUẢ XỔ SỐ Vĩnh Long
Thứ sáu Loại vé: 37VL24
100N
69
200N
996
400N
9041
2935
1969
1TR
2784
3TR
26134
12321
77386
52005
31710
71146
80307
10TR
67909
05997
20TR
48236
30TR
16357
ĐB
303903

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Vĩnh Long ngày 10/06/16

003 09 05 07 557
110 669 69
221 7
336 34 35 886 84
446 41 997 96

Vĩnh Long - 10/06/16

0123456789
1710
9041
2321
3903
2784
6134
2935
2005
996
7386
1146
8236
0307
5997
6357
69
1969
7909
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Dương
Thứ sáu Loại vé: 06KS24
100N
14
200N
894
400N
2107
7383
2236
1TR
7787
3TR
77044
33750
63187
12666
06173
03696
74103
10TR
58258
86599
20TR
74758
30TR
38443
ĐB
908811

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Dương ngày 10/06/16

003 07 558 58 50
111 14 666
2773
336 887 87 83
443 44 999 96 94

Bình Dương - 10/06/16

0123456789
3750
8811
7383
6173
4103
8443
14
894
7044
2236
2666
3696
2107
7787
3187
8258
4758
6599
KẾT QUẢ XỔ SỐ Trà Vinh
Thứ sáu Loại vé: 25TV24
100N
85
200N
045
400N
5577
7105
3450
1TR
0426
3TR
72502
51521
90158
29447
01715
60442
23098
10TR
96843
92615
20TR
38718
30TR
59396
ĐB
956241

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Trà Vinh ngày 10/06/16

002 05 558 50
118 15 15 6
221 26 777
3885
441 43 47 42 45 996 98

Trà Vinh - 10/06/16

0123456789
3450
1521
6241
2502
0442
6843
85
045
7105
1715
2615
0426
9396
5577
9447
0158
3098
8718
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1