• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ CÁC TỈNH Miền Nam

Xổ số Miền Nam hôm nay: 24/10/2016 đã kết thúc!..
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đồng Nai
Thứ tư Loại vé: 5K2
100N
93
200N
737
400N
5285
0277
9610
1TR
3625
3TR
88094
64785
26935
19177
78095
83776
76342
10TR
06626
88488
20TR
78462
30TR
40859
ĐB
686819

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đồng Nai ngày 11/05/16

0559
119 10 662
226 25 777 76 77
335 37 888 85 85
442 994 95 93

Đồng Nai - 11/05/16

0123456789
9610
6342
8462
93
8094
5285
3625
4785
6935
8095
3776
6626
737
0277
9177
8488
0859
6819
KẾT QUẢ XỔ SỐ Cần Thơ
Thứ tư Loại vé: K2T5
100N
27
200N
702
400N
6822
0275
1741
1TR
8238
3TR
43505
45859
45918
74235
29632
70344
26209
10TR
02615
37968
20TR
11015
30TR
58513
ĐB
799424

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Cần Thơ ngày 11/05/16

005 09 02 559
113 15 15 18 668
224 22 27 775
335 32 38 8
444 41 9

Cần Thơ - 11/05/16

0123456789
1741
702
6822
9632
8513
0344
9424
0275
3505
4235
2615
1015
27
8238
5918
7968
5859
6209
KẾT QUẢ XỔ SỐ Sóc Trăng
Thứ tư Loại vé: K2T05
100N
16
200N
511
400N
1760
5464
6364
1TR
7966
3TR
28287
43167
57670
93728
11751
83614
12823
10TR
47757
87069
20TR
37886
30TR
94217
ĐB
428499

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Sóc Trăng ngày 11/05/16

0557 51
117 14 11 16 669 67 66 60 64 64
228 23 770
3886 87
4999

Sóc Trăng - 11/05/16

0123456789
1760
7670
511
1751
2823
5464
6364
3614
16
7966
7886
8287
3167
7757
4217
3728
7069
8499
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bến Tre
Thứ ba Loại vé: K19T5
100N
63
200N
556
400N
1223
7238
8726
1TR
0720
3TR
50244
32316
73884
94934
83610
97573
37525
10TR
51012
26807
20TR
63852
30TR
46159
ĐB
873004

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bến Tre ngày 10/05/16

004 07 559 52 56
112 16 10 663
225 20 23 26 773
334 38 884
444 9

Bến Tre - 10/05/16

0123456789
0720
3610
1012
3852
63
1223
7573
0244
3884
4934
3004
7525
556
8726
2316
6807
7238
6159
KẾT QUẢ XỔ SỐ Vũng Tàu
Thứ ba Loại vé: 5B
100N
18
200N
086
400N
3766
0522
6652
1TR
4265
3TR
44121
10942
91897
41162
67001
80249
54706
10TR
19455
54301
20TR
93972
30TR
30796
ĐB
503746

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Vũng Tàu ngày 10/05/16

001 01 06 555 52
118 662 65 66
221 22 772
3886
446 42 49 996 97

Vũng Tàu - 10/05/16

0123456789
4121
7001
4301
0522
6652
0942
1162
3972
4265
9455
086
3766
4706
0796
3746
1897
18
0249
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bạc Liêu
Thứ ba Loại vé: T05K2
100N
38
200N
189
400N
0503
4711
0619
1TR
9445
3TR
52483
72612
52155
87375
26081
37418
91067
10TR
01907
06614
20TR
64386
30TR
78034
ĐB
009476

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bạc Liêu ngày 10/05/16

007 03 555
114 12 18 11 19 667
2776 75
334 38 886 83 81 89
445 9

Bạc Liêu - 10/05/16

0123456789
4711
6081
2612
0503
2483
6614
8034
9445
2155
7375
4386
9476
1067
1907
38
7418
189
0619
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1