• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ CÁC TỈNH Miền Nam

Còn 02:13:32 nữa đến xổ số Miền Nam
KẾT QUẢ XỔ SỐ TP. HCM
Thứ hai Loại vé: 4C2
100N
12
200N
813
400N
1618
7395
6862
1TR
3220
3TR
23971
44829
65367
82338
20338
22897
57499
10TR
20786
70203
20TR
97452
30TR
88541
ĐB
989803

Bảng Loto Hàng Chục xổ số TP. HCM ngày 11/04/16

003 03 552
118 13 12 667 62
229 20 771
338 38 886
441 997 99 95

TP. HCM - 11/04/16

0123456789
3220
3971
8541
12
6862
7452
813
0203
9803
7395
0786
5367
2897
1618
2338
0338
4829
7499
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đồng Tháp
Thứ hai Loại vé: B15
100N
28
200N
355
400N
2128
1854
7232
1TR
6981
3TR
86404
04337
06785
93089
03238
61628
20775
10TR
00444
85226
20TR
50984
30TR
98643
ĐB
370698

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đồng Tháp ngày 11/04/16

004 554 55
16
226 28 28 28 775
337 38 32 884 85 89 81
443 44 998

Đồng Tháp - 11/04/16

0123456789
6981
7232
8643
1854
6404
0444
0984
355
6785
0775
5226
4337
28
2128
3238
1628
0698
3089
KẾT QUẢ XỔ SỐ Cà Mau
Thứ hai Loại vé: T04K2
100N
99
200N
635
400N
5603
1558
7358
1TR
2688
3TR
10985
68834
60227
06754
48139
87898
01511
10TR
92486
04090
20TR
70661
30TR
12168
ĐB
460369

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Cà Mau ngày 11/04/16

003 554 58 58
111 669 68 61
227 7
334 39 35 886 85 88
4990 98 99

Cà Mau - 11/04/16

0123456789
4090
1511
0661
5603
8834
6754
635
0985
2486
0227
1558
7358
2688
7898
2168
99
8139
0369
KẾT QUẢ XỔ SỐ Tiền Giang
Chủ nhật Loại vé: TGB4
100N
26
200N
559
400N
4773
5079
6659
1TR
5700
3TR
48175
08368
40364
61671
02067
71287
05614
10TR
84890
25895
20TR
36287
30TR
93671
ĐB
865641

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Tiền Giang ngày 10/04/16

000 559 59
114 668 64 67
226 771 75 71 73 79
3887 87
441 990 95

Tiền Giang - 10/04/16

0123456789
5700
4890
1671
3671
5641
4773
0364
5614
8175
5895
26
2067
1287
6287
8368
559
5079
6659
KẾT QUẢ XỔ SỐ Kiên Giang
Chủ nhật Loại vé: 4K2
100N
58
200N
980
400N
5389
3507
9179
1TR
6256
3TR
17132
02562
64888
01783
59238
96890
51695
10TR
77713
80330
20TR
13305
30TR
54388
ĐB
522115

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Kiên Giang ngày 10/04/16

005 07 556 58
115 13 662
2779
330 32 38 888 88 83 89 80
4990 95

Kiên Giang - 10/04/16

0123456789
980
6890
0330
7132
2562
1783
7713
1695
3305
2115
6256
3507
58
4888
9238
4388
5389
9179
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Lạt
Chủ nhật Loại vé: ĐL4K2
100N
09
200N
279
400N
2347
2734
2784
1TR
2961
3TR
76015
52892
34507
91667
13603
61183
41266
10TR
21124
03922
20TR
40367
30TR
16086
ĐB
496778

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đà Lạt ngày 10/04/16

007 03 09 5
115 667 67 66 61
224 22 778 79
334 886 83 84
447 992

Đà Lạt - 10/04/16

0123456789
2961
2892
3922
3603
1183
2734
2784
1124
6015
1266
6086
2347
4507
1667
0367
6778
09
279
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1