• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ CÁC TỈNH Miền Nam

Còn 15:49:06 nữa đến xổ số Miền Nam
KẾT QUẢ XỔ SỐ Tây Ninh
Thứ năm Loại vé: 2K2
100N
14
200N
848
400N
1186
6133
5053
1TR
2340
3TR
43536
32777
08135
63943
54011
99772
63834
10TR
14203
02828
20TR
05841
30TR
61449
ĐB
448778

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Tây Ninh ngày 11/02/16

003 553
111 14 6
228 778 77 72
336 35 34 33 886
449 41 43 40 48 9

Tây Ninh - 11/02/16

0123456789
2340
4011
5841
9772
6133
5053
3943
4203
14
3834
8135
1186
3536
2777
848
2828
8778
1449
KẾT QUẢ XỔ SỐ An Giang
Thứ năm Loại vé: AG2K2
100N
06
200N
180
400N
8794
9689
3110
1TR
7055
3TR
64409
28911
42057
22232
56228
08827
54184
10TR
84979
00133
20TR
44892
30TR
44515
ĐB
061972

Bảng Loto Hàng Chục xổ số An Giang ngày 11/02/16

009 06 557 55
115 11 10 6
228 27 772 79
333 32 884 89 80
4992 94

An Giang - 11/02/16

0123456789
180
3110
8911
2232
4892
1972
0133
8794
4184
7055
4515
06
2057
8827
6228
9689
4409
4979
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Thuận
Thứ năm Loại vé: 2K2
100N
59
200N
037
400N
7054
1291
1639
1TR
8635
3TR
30351
18973
28632
77471
41621
07413
10305
10TR
27391
69885
20TR
99733
30TR
51666
ĐB
047479

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Thuận ngày 11/02/16

005 551 54 59
113 666
221 779 73 71
333 32 35 39 37 885
4991 91

Bình Thuận - 11/02/16

0123456789
1291
0351
7471
1621
7391
8632
8973
7413
9733
7054
8635
0305
9885
1666
037
59
1639
7479
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đồng Nai
Thứ tư Loại vé: 2K2
100N
87
200N
511
400N
1662
9829
5491
1TR
9933
3TR
27775
03682
86028
29134
97977
94053
18731
10TR
51451
51823
20TR
87980
30TR
57042
ĐB
342426

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đồng Nai ngày 10/02/16

0551 53
111 662
226 23 28 29 775 77
334 31 33 880 82 87
442 991

Đồng Nai - 10/02/16

0123456789
7980
511
5491
8731
1451
1662
3682
7042
9933
4053
1823
9134
7775
2426
87
7977
6028
9829
KẾT QUẢ XỔ SỐ Cần Thơ
Thứ tư Loại vé: K2T2
100N
05
200N
895
400N
9546
5295
4948
1TR
3248
3TR
53752
16039
09924
59561
96057
46521
05154
10TR
53143
67802
20TR
06531
30TR
61410
ĐB
448839

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Cần Thơ ngày 10/02/16

002 05 552 57 54
110 661
224 21 7
339 31 39 8
443 48 46 48 995 95

Cần Thơ - 10/02/16

0123456789
1410
9561
6521
6531
3752
7802
3143
9924
5154
05
895
5295
9546
6057
4948
3248
6039
8839
KẾT QUẢ XỔ SỐ Sóc Trăng
Thứ tư Loại vé: K2T02
100N
56
200N
598
400N
5189
2612
0571
1TR
5377
3TR
40412
20646
50007
57253
73557
22190
98918
10TR
41103
17008
20TR
68371
30TR
65988
ĐB
559333

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Sóc Trăng ngày 10/02/16

003 08 07 553 57 56
112 18 12 6
2771 77 71
333 888 89
446 990 98

Sóc Trăng - 10/02/16

0123456789
2190
0571
8371
2612
0412
7253
1103
9333
56
0646
5377
0007
3557
598
8918
7008
5988
5189
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1