• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ CÁC TỈNH Miền Nam

Còn 00:25:45 nữa đến xổ số Miền Nam
KẾT QUẢ XỔ SỐ Tây Ninh
Thứ năm Loại vé: 12K2
100N
31
200N
763
400N
4461
7211
2603
1TR
1308
3TR
66480
45695
42865
37052
94667
03126
90689
10TR
29557
38101
20TR
16138
30TR
56922
ĐB
187954

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Tây Ninh ngày 10/12/15

001 08 03 554 57 52
111 665 67 61 63
222 26 7
338 31 880 89
4995

Tây Ninh - 10/12/15

0123456789
6480
31
4461
7211
8101
7052
6922
763
2603
7954
5695
2865
3126
4667
9557
1308
6138
0689
KẾT QUẢ XỔ SỐ An Giang
Thứ năm Loại vé: AG12K2
100N
39
200N
820
400N
8180
4049
9292
1TR
0702
3TR
44721
95408
22780
52464
00981
10157
57240
10TR
51347
14218
20TR
61098
30TR
22180
ĐB
706960

Bảng Loto Hàng Chục xổ số An Giang ngày 10/12/15

008 02 557
118 660 64
221 20 7
339 880 80 81 80
447 40 49 998 92

An Giang - 10/12/15

0123456789
820
8180
2780
7240
2180
6960
4721
0981
9292
0702
2464
0157
1347
5408
4218
1098
39
4049
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Thuận
Thứ năm Loại vé: 12K2
100N
30
200N
579
400N
2397
2590
1755
1TR
5207
3TR
86550
42512
84785
06597
45471
76235
06276
10TR
34708
13105
20TR
55197
30TR
39794
ĐB
280081

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Thuận ngày 10/12/15

008 05 07 550 55
112 6
2771 76 79
335 30 881 85
4994 97 97 97 90

Bình Thuận - 10/12/15

0123456789
30
2590
6550
5471
0081
2512
9794
1755
4785
6235
3105
6276
2397
5207
6597
5197
4708
579
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đồng Nai
Thứ tư Loại vé: 12K2
100N
51
200N
654
400N
4789
0870
0566
1TR
1417
3TR
26194
86164
15459
47963
61741
18276
20024
10TR
80616
38392
20TR
75165
30TR
93791
ĐB
651738

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đồng Nai ngày 09/12/15

0559 54 51
116 17 665 64 63 66
224 776 70
338 889
441 991 92 94

Đồng Nai - 09/12/15

0123456789
0870
51
1741
3791
8392
7963
654
6194
6164
0024
5165
0566
8276
0616
1417
1738
4789
5459
KẾT QUẢ XỔ SỐ Cần Thơ
Thứ tư Loại vé: K2T12
100N
10
200N
078
400N
9541
4218
4186
1TR
6392
3TR
58462
04382
47929
64894
53547
49373
57275
10TR
74093
19353
20TR
16272
30TR
80105
ĐB
434430

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Cần Thơ ngày 09/12/15

005 553
118 10 662
229 772 73 75 78
330 882 86
447 41 993 94 92

Cần Thơ - 09/12/15

0123456789
10
4430
9541
6392
8462
4382
6272
9373
4093
9353
4894
7275
0105
4186
3547
078
4218
7929
KẾT QUẢ XỔ SỐ Sóc Trăng
Thứ tư Loại vé: K2T12
100N
74
200N
905
400N
4529
2697
8754
1TR
2038
3TR
85268
50840
83423
30977
54102
95562
94108
10TR
12865
25228
20TR
39225
30TR
26876
ĐB
209247

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Sóc Trăng ngày 09/12/15

002 08 05 554
1665 68 62
225 28 23 29 776 77 74
338 8
447 40 997

Sóc Trăng - 09/12/15

0123456789
0840
4102
5562
3423
74
8754
905
2865
9225
6876
2697
0977
9247
2038
5268
4108
5228
4529
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1