• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ CÁC TỈNH Miền Nam

Còn 15:14:49 nữa đến xổ số Miền Nam
KẾT QUẢ XỔ SỐ TP. HCM
Thứ hai Loại vé: 10C2
100N
63
200N
852
400N
8986
6812
2515
1TR
6305
3TR
39632
15793
90284
96937
97274
94383
12654
10TR
44037
31881
20TR
92960
30TR
07868
ĐB
643781

Bảng Loto Hàng Chục xổ số TP. HCM ngày 10/10/16

005 554 52
112 15 668 60 63
2774
337 32 37 881 81 84 83 86
4993

TP. HCM - 10/10/16

0123456789
2960
1881
3781
852
6812
9632
63
5793
4383
0284
7274
2654
2515
6305
8986
6937
4037
7868
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đồng Tháp
Thứ hai Loại vé: B41
100N
11
200N
012
400N
1954
4008
9716
1TR
2005
3TR
84424
83069
83280
05143
16566
62911
51139
10TR
29133
80297
20TR
95652
30TR
81685
ĐB
339765

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đồng Tháp ngày 10/10/16

005 08 552 54
111 16 12 11 665 69 66
224 7
333 39 885 80
443 997

Đồng Tháp - 10/10/16

0123456789
3280
11
2911
012
5652
5143
9133
1954
4424
2005
1685
9765
9716
6566
0297
4008
3069
1139
KẾT QUẢ XỔ SỐ Cà Mau
Thứ hai Loại vé: T10K2
100N
84
200N
621
400N
3170
2677
7042
1TR
4646
3TR
18672
59300
09201
07643
97951
55382
85044
10TR
56513
03377
20TR
63906
30TR
60521
ĐB
314946

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Cà Mau ngày 10/10/16

006 00 01 551
113 6
221 21 777 72 70 77
3882 84
446 43 44 46 42 9

Cà Mau - 10/10/16

0123456789
3170
9300
621
9201
7951
0521
7042
8672
5382
7643
6513
84
5044
4646
3906
4946
2677
3377
KẾT QUẢ XỔ SỐ Tiền Giang
Chủ nhật Loại vé: TG-B10
100N
30
200N
368
400N
8038
4568
2065
1TR
3123
3TR
97658
19091
88443
38492
92820
28149
57552
10TR
33662
15852
20TR
27840
30TR
12274
ĐB
093620

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Tiền Giang ngày 09/10/16

0552 58 52
1662 68 65 68
220 20 23 774
338 30 8
440 43 49 991 92

Tiền Giang - 09/10/16

0123456789
30
2820
7840
3620
9091
8492
7552
3662
5852
3123
8443
2274
2065
368
8038
4568
7658
8149
KẾT QUẢ XỔ SỐ Kiên Giang
Chủ nhật Loại vé: 10K2
100N
31
200N
393
400N
4826
6929
7520
1TR
3890
3TR
68224
16564
64938
62317
19377
52701
62567
10TR
27022
12252
20TR
13513
30TR
43853
ĐB
644979

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Kiên Giang ngày 09/10/16

001 553 52
113 17 664 67
222 24 26 29 20 779 77
338 31 8
4990 93

Kiên Giang - 09/10/16

0123456789
7520
3890
31
2701
7022
2252
393
3513
3853
8224
6564
4826
2317
9377
2567
4938
6929
4979
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Lạt
Chủ nhật Loại vé: ĐL10K2
100N
88
200N
654
400N
6283
2629
2607
1TR
1006
3TR
64998
53115
67854
09537
07016
45276
94597
10TR
57475
87716
20TR
97598
30TR
08834
ĐB
361494

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đà Lạt ngày 09/10/16

006 07 554 54
116 15 16 6
229 775 76
334 37 883 88
4994 98 98 97

Đà Lạt - 09/10/16

0123456789
6283
654
7854
8834
1494
3115
7475
1006
7016
5276
7716
2607
9537
4597
88
4998
7598
2629
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1