• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ CÁC TỈNH Miền Nam

Còn 06:37:10 nữa đến xổ số Miền Nam
KẾT QUẢ XỔ SỐ TP. HCM
Thứ bảy Loại vé: 9B7
100N
76
200N
656
400N
0554
5304
8215
1TR
0404
3TR
73302
38395
80568
13879
35403
42662
62722
10TR
57090
44685
20TR
90365
30TR
10568
ĐB
844095

Bảng Loto Hàng Chục xổ số TP. HCM ngày 10/09/16

002 03 04 04 554 56
115 668 65 68 62
222 779 76
3885
4995 90 95

TP. HCM - 10/09/16

0123456789
7090
3302
2662
2722
5403
0554
5304
0404
8215
8395
4685
0365
4095
76
656
0568
0568
3879
KẾT QUẢ XỔ SỐ Long An
Thứ bảy Loại vé: 9K2
100N
07
200N
414
400N
6457
4864
7363
1TR
7040
3TR
82193
67373
57610
30310
65210
02915
86718
10TR
26696
45275
20TR
65856
30TR
97341
ĐB
487439

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Long An ngày 10/09/16

007 556 57
110 10 10 15 18 14 664 63
2775 73
339 8
441 40 996 93

Long An - 10/09/16

0123456789
7040
7610
0310
5210
7341
7363
2193
7373
414
4864
2915
5275
6696
5856
07
6457
6718
7439
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hậu Giang
Thứ bảy Loại vé: K2T9
100N
72
200N
824
400N
7670
5527
9785
1TR
2882
3TR
08700
61414
93448
78658
17539
39752
33977
10TR
63821
25291
20TR
02629
30TR
26835
ĐB
345237

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Hậu Giang ngày 10/09/16

000 558 52
114 6
229 21 27 24 777 70 72
337 35 39 882 85
448 991

Hậu Giang - 10/09/16

0123456789
7670
8700
3821
5291
72
2882
9752
824
1414
9785
6835
5527
3977
5237
3448
8658
7539
2629
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Phước
Thứ bảy Loại vé: M9K2
100N
45
200N
175
400N
5760
8829
1439
1TR
0257
3TR
41303
81538
14012
23052
72058
69789
32608
10TR
10582
28124
20TR
80556
30TR
31272
ĐB
398200

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Phước ngày 10/09/16

000 03 08 556 52 58 57
112 660
224 29 772 75
338 39 882 89
445 9

Bình Phước - 10/09/16

0123456789
5760
8200
4012
3052
0582
1272
1303
8124
45
175
0556
0257
1538
2058
2608
8829
1439
9789
KẾT QUẢ XỔ SỐ Vĩnh Long
Thứ sáu Loại vé: 37VL37
100N
18
200N
045
400N
8875
3129
4802
1TR
1348
3TR
29930
35935
50495
73973
53559
84540
17357
10TR
57315
78808
20TR
08624
30TR
96705
ĐB
659825

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Vĩnh Long ngày 09/09/16

005 08 02 559 57
115 18 6
225 24 29 773 75
330 35 8
440 48 45 995

Vĩnh Long - 09/09/16

0123456789
9930
4540
4802
3973
8624
045
8875
5935
0495
7315
6705
9825
7357
18
1348
8808
3129
3559
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Dương
Thứ sáu Loại vé: 09KS37
100N
54
200N
331
400N
6817
2426
3814
1TR
4725
3TR
34990
41159
71628
29001
42854
45589
38095
10TR
92884
40172
20TR
99510
30TR
08869
ĐB
270062

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Dương ngày 09/09/16

001 559 54 54
110 17 14 662 69
228 25 26 772
331 884 89
4990 95

Bình Dương - 09/09/16

0123456789
4990
9510
331
9001
0172
0062
54
3814
2854
2884
4725
8095
2426
6817
1628
1159
5589
8869
KẾT QUẢ XỔ SỐ Trà Vinh
Thứ sáu Loại vé: 25TV37
100N
98
200N
805
400N
4485
5911
4971
1TR
6729
3TR
68636
61597
24504
15533
30693
93454
53248
10TR
61168
12516
20TR
81413
30TR
10090
ĐB
409694

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Trà Vinh ngày 09/09/16

004 05 554
113 16 11 668
229 771
336 33 885
448 994 90 97 93 98

Trà Vinh - 09/09/16

0123456789
0090
5911
4971
5533
0693
1413
4504
3454
9694
805
4485
8636
2516
1597
98
3248
1168
6729
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1