• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ CÁC TỈNH Miền Nam

Còn 14:47:15 nữa đến xổ số Miền Nam
KẾT QUẢ XỔ SỐ Tiền Giang
Chủ nhật Loại vé: TGB7
100N
19
200N
574
400N
8263
6595
6960
1TR
2145
3TR
39960
21563
31756
45037
49358
56047
60659
10TR
23760
03867
20TR
99076
30TR
94999
ĐB
113839

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Tiền Giang ngày 10/07/16

0556 58 59
119 660 67 60 63 63 60
2776 74
339 37 8
447 45 999 95

Tiền Giang - 10/07/16

0123456789
6960
9960
3760
8263
1563
574
6595
2145
1756
9076
5037
6047
3867
9358
19
0659
4999
3839
KẾT QUẢ XỔ SỐ Kiên Giang
Chủ nhật Loại vé: 7K2
100N
26
200N
808
400N
9039
7341
8237
1TR
9440
3TR
10068
77462
44480
09447
94502
78525
98963
10TR
23369
06953
20TR
04140
30TR
20244
ĐB
490809

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Kiên Giang ngày 10/07/16

009 02 08 553
1669 68 62 63
225 26 7
339 37 880
444 40 47 40 41 9

Kiên Giang - 10/07/16

0123456789
9440
4480
4140
7341
7462
4502
8963
6953
0244
8525
26
8237
9447
808
0068
9039
3369
0809
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Lạt
Chủ nhật Loại vé: ĐL7K2
100N
54
200N
893
400N
4454
3265
1904
1TR
8632
3TR
93871
48215
64355
70878
87725
86807
35128
10TR
48444
77980
20TR
54819
30TR
56009
ĐB
787940

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đà Lạt ngày 10/07/16

009 07 04 555 54 54
119 15 665
225 28 771 78
332 880
440 44 993

Đà Lạt - 10/07/16

0123456789
7980
7940
3871
8632
893
54
4454
1904
8444
3265
8215
4355
7725
6807
0878
5128
4819
6009
KẾT QUẢ XỔ SỐ TP. HCM
Thứ bảy Loại vé: 7B7
100N
56
200N
299
400N
9163
7053
9004
1TR
9369
3TR
02066
30117
98994
38423
66243
73967
84006
10TR
23901
58058
20TR
44991
30TR
29412
ĐB
730127

Bảng Loto Hàng Chục xổ số TP. HCM ngày 09/07/16

001 06 04 558 53 56
112 17 666 67 69 63
227 23 7
38
443 991 94 99

TP. HCM - 09/07/16

0123456789
3901
4991
9412
9163
7053
8423
6243
9004
8994
56
2066
4006
0117
3967
0127
8058
299
9369
KẾT QUẢ XỔ SỐ Long An
Thứ bảy Loại vé: 7K2
100N
72
200N
602
400N
8339
1559
9490
1TR
5330
3TR
67922
06526
60479
84436
19098
87892
86471
10TR
90592
20623
20TR
10026
30TR
11385
ĐB
126618

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Long An ngày 09/07/16

002 559
118 6
226 23 22 26 779 71 72
336 30 39 885
4992 98 92 90

Long An - 09/07/16

0123456789
9490
5330
6471
72
602
7922
7892
0592
0623
1385
6526
4436
0026
9098
6618
8339
1559
0479
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hậu Giang
Thứ bảy Loại vé: K2T7
100N
64
200N
588
400N
3653
0086
9538
1TR
8067
3TR
12358
36926
53338
97212
98565
09762
27625
10TR
29993
09264
20TR
86054
30TR
44228
ĐB
664197

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Hậu Giang ngày 09/07/16

0554 58 53
112 664 65 62 67 64
228 26 25 7
338 38 886 88
4997 93

Hậu Giang - 09/07/16

0123456789
7212
9762
3653
9993
64
9264
6054
8565
7625
0086
6926
8067
4197
588
9538
2358
3338
4228
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Phước
Thứ bảy Loại vé: M7K2
100N
11
200N
746
400N
3048
6965
2130
1TR
7085
3TR
06270
07569
76754
35820
45210
66037
01613
10TR
53939
56065
20TR
85097
30TR
92389
ĐB
841913

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Phước ngày 09/07/16

0554
113 10 13 11 665 69 65
220 770
339 37 30 889 85
448 46 997

Bình Phước - 09/07/16

0123456789
2130
6270
5820
5210
11
1613
1913
6754
6965
7085
6065
746
6037
5097
3048
7569
3939
2389
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1