• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ CÁC TỈNH Miền Nam

Còn 00:07:31 nữa đến xổ số Miền Nam
KẾT QUẢ XỔ SỐ Vĩnh Long
Thứ sáu Loại vé: 37VL24
100N
69
200N
996
400N
9041
2935
1969
1TR
2784
3TR
26134
12321
77386
52005
31710
71146
80307
10TR
67909
05997
20TR
48236
30TR
16357
ĐB
303903

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Vĩnh Long ngày 10/06/16

003 09 05 07 557
110 669 69
221 7
336 34 35 886 84
446 41 997 96

Vĩnh Long - 10/06/16

0123456789
1710
9041
2321
3903
2784
6134
2935
2005
996
7386
1146
8236
0307
5997
6357
69
1969
7909
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Dương
Thứ sáu Loại vé: 06KS24
100N
14
200N
894
400N
2107
7383
2236
1TR
7787
3TR
77044
33750
63187
12666
06173
03696
74103
10TR
58258
86599
20TR
74758
30TR
38443
ĐB
908811

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Dương ngày 10/06/16

003 07 558 58 50
111 14 666
2773
336 887 87 83
443 44 999 96 94

Bình Dương - 10/06/16

0123456789
3750
8811
7383
6173
4103
8443
14
894
7044
2236
2666
3696
2107
7787
3187
8258
4758
6599
KẾT QUẢ XỔ SỐ Trà Vinh
Thứ sáu Loại vé: 25TV24
100N
85
200N
045
400N
5577
7105
3450
1TR
0426
3TR
72502
51521
90158
29447
01715
60442
23098
10TR
96843
92615
20TR
38718
30TR
59396
ĐB
956241

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Trà Vinh ngày 10/06/16

002 05 558 50
118 15 15 6
221 26 777
3885
441 43 47 42 45 996 98

Trà Vinh - 10/06/16

0123456789
3450
1521
6241
2502
0442
6843
85
045
7105
1715
2615
0426
9396
5577
9447
0158
3098
8718
KẾT QUẢ XỔ SỐ Tây Ninh
Thứ năm Loại vé: 6K2
100N
04
200N
125
400N
3566
8161
1954
1TR
5074
3TR
57515
84239
64412
55318
33718
53098
51887
10TR
58223
92277
20TR
35778
30TR
24436
ĐB
052253

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Tây Ninh ngày 09/06/16

004 553 54
115 12 18 18 666 61
223 25 778 77 74
336 39 887
4998

Tây Ninh - 09/06/16

0123456789
8161
4412
8223
2253
04
1954
5074
125
7515
3566
4436
1887
2277
5318
3718
3098
5778
4239
KẾT QUẢ XỔ SỐ An Giang
Thứ năm Loại vé: AG6K2
100N
91
200N
592
400N
9728
3654
8150
1TR
8894
3TR
87401
21351
71605
81864
86423
23049
01315
10TR
35557
82534
20TR
12729
30TR
80528
ĐB
197107

Bảng Loto Hàng Chục xổ số An Giang ngày 09/06/16

007 01 05 557 51 54 50
115 664
228 29 23 28 7
334 8
449 994 92 91

An Giang - 09/06/16

0123456789
8150
91
7401
1351
592
6423
3654
8894
1864
2534
1605
1315
5557
7107
9728
0528
3049
2729
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Thuận
Thứ năm Loại vé: 6K2
100N
38
200N
257
400N
1823
0084
7753
1TR
0713
3TR
38918
36791
82357
54264
85019
73987
41446
10TR
76011
73215
20TR
03030
30TR
58373
ĐB
954454

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Thuận ngày 09/06/16

0554 57 53 57
111 15 18 19 13 664
223 773
330 38 887 84
446 991

Bình Thuận - 09/06/16

0123456789
3030
6791
6011
1823
7753
0713
8373
0084
4264
4454
3215
1446
257
2357
3987
38
8918
5019
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1