• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ CÁC TỈNH Miền Nam

Xổ số Miền Nam hôm nay: 21/10/2016 đã kết thúc!..
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bến Tre
Thứ ba Loại vé: K19T5
100N
63
200N
556
400N
1223
7238
8726
1TR
0720
3TR
50244
32316
73884
94934
83610
97573
37525
10TR
51012
26807
20TR
63852
30TR
46159
ĐB
873004

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bến Tre ngày 10/05/16

004 07 559 52 56
112 16 10 663
225 20 23 26 773
334 38 884
444 9

Bến Tre - 10/05/16

0123456789
0720
3610
1012
3852
63
1223
7573
0244
3884
4934
3004
7525
556
8726
2316
6807
7238
6159
KẾT QUẢ XỔ SỐ Vũng Tàu
Thứ ba Loại vé: 5B
100N
18
200N
086
400N
3766
0522
6652
1TR
4265
3TR
44121
10942
91897
41162
67001
80249
54706
10TR
19455
54301
20TR
93972
30TR
30796
ĐB
503746

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Vũng Tàu ngày 10/05/16

001 01 06 555 52
118 662 65 66
221 22 772
3886
446 42 49 996 97

Vũng Tàu - 10/05/16

0123456789
4121
7001
4301
0522
6652
0942
1162
3972
4265
9455
086
3766
4706
0796
3746
1897
18
0249
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bạc Liêu
Thứ ba Loại vé: T05K2
100N
38
200N
189
400N
0503
4711
0619
1TR
9445
3TR
52483
72612
52155
87375
26081
37418
91067
10TR
01907
06614
20TR
64386
30TR
78034
ĐB
009476

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bạc Liêu ngày 10/05/16

007 03 555
114 12 18 11 19 667
2776 75
334 38 886 83 81 89
445 9

Bạc Liêu - 10/05/16

0123456789
4711
6081
2612
0503
2483
6614
8034
9445
2155
7375
4386
9476
1067
1907
38
7418
189
0619
KẾT QUẢ XỔ SỐ TP. HCM
Thứ hai Loại vé: 5B2
100N
58
200N
206
400N
8366
2209
2065
1TR
7582
3TR
01719
84629
85966
84761
85368
40742
28108
10TR
13128
51438
20TR
33220
30TR
77967
ĐB
925544

Bảng Loto Hàng Chục xổ số TP. HCM ngày 09/05/16

008 09 06 558
119 667 66 61 68 66 65
220 28 29 7
338 882
444 42 9

TP. HCM - 09/05/16

0123456789
3220
4761
7582
0742
5544
2065
206
8366
5966
7967
58
5368
8108
3128
1438
2209
1719
4629
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đồng Tháp
Thứ hai Loại vé: B19
100N
96
200N
188
400N
2994
6431
9627
1TR
9710
3TR
07286
92158
76984
02455
06527
32915
96310
10TR
07219
50394
20TR
02596
30TR
16346
ĐB
350195

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đồng Tháp ngày 09/05/16

0558 55
119 15 10 10 6
227 27 7
331 886 84 88
446 995 96 94 94 96

Đồng Tháp - 09/05/16

0123456789
9710
6310
6431
2994
6984
0394
2455
2915
0195
96
7286
2596
6346
9627
6527
188
2158
7219
KẾT QUẢ XỔ SỐ Cà Mau
Thứ hai Loại vé: T05K2
100N
76
200N
601
400N
2762
2659
8172
1TR
3340
3TR
95521
57048
68175
01107
27421
14738
16098
10TR
63619
14490
20TR
31811
30TR
09259
ĐB
061197

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Cà Mau ngày 09/05/16

007 01 559 59
111 19 662
221 21 775 72 76
338 8
448 40 997 90 98

Cà Mau - 09/05/16

0123456789
3340
4490
601
5521
7421
1811
2762
8172
8175
76
1107
1197
7048
4738
6098
2659
3619
9259
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1