• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ CÁC TỈNH Miền Nam

Còn 07:59:56 nữa đến xổ số Miền Nam
KẾT QUẢ XỔ SỐ Tây Ninh
Thứ năm Loại vé: 3K2
100N
72
200N
277
400N
3976
4813
3439
1TR
5945
3TR
92503
28224
02567
03773
04879
46542
37870
10TR
31282
44341
20TR
01490
30TR
67730
ĐB
712951

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Tây Ninh ngày 10/03/16

003 551
113 667
224 773 79 70 76 77 72
330 39 882
441 42 45 990

Tây Ninh - 10/03/16

0123456789
7870
1490
7730
4341
2951
72
6542
1282
4813
2503
3773
8224
5945
3976
277
2567
3439
4879
KẾT QUẢ XỔ SỐ An Giang
Thứ năm Loại vé: AG3K2
100N
86
200N
315
400N
7360
6368
2267
1TR
6032
3TR
34715
90750
17960
23977
82625
94622
27246
10TR
95119
06548
20TR
40163
30TR
43217
ĐB
045501

Bảng Loto Hàng Chục xổ số An Giang ngày 10/03/16

001 550
117 19 15 15 663 60 60 68 67
225 22 777
332 886
448 46 9

An Giang - 10/03/16

0123456789
7360
0750
7960
5501
6032
4622
0163
315
4715
2625
86
7246
2267
3977
3217
6368
6548
5119
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Thuận
Thứ năm Loại vé: 3K2
100N
30
200N
746
400N
2538
7920
6226
1TR
6416
3TR
16347
41218
26150
33887
18932
32012
69899
10TR
75629
07589
20TR
24861
30TR
16714
ĐB
735803

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Thuận ngày 10/03/16

003 550
114 18 12 16 661
229 20 26 7
332 38 30 889 87
447 46 999

Bình Thuận - 10/03/16

0123456789
30
7920
6150
4861
8932
2012
5803
6714
746
6226
6416
6347
3887
2538
1218
9899
5629
7589
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đồng Nai
Thứ tư Loại vé: 3K2
100N
29
200N
613
400N
3653
3981
8545
1TR
7223
3TR
25980
25013
68113
88538
46183
13576
41089
10TR
60970
35440
20TR
97279
30TR
19014
ĐB
375720

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đồng Nai ngày 09/03/16

0553
114 13 13 13 6
220 23 29 779 70 76
338 880 83 89 81
440 45 9

Đồng Nai - 09/03/16

0123456789
5980
0970
5440
5720
3981
613
3653
7223
5013
8113
6183
9014
8545
3576
8538
29
1089
7279
KẾT QUẢ XỔ SỐ Cần Thơ
Thứ tư Loại vé: K2T3
100N
65
200N
811
400N
5516
8787
9549
1TR
0921
3TR
84812
60131
89683
01659
36669
98265
34196
10TR
83048
95873
20TR
31674
30TR
32654
ĐB
449979

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Cần Thơ ngày 09/03/16

0554 59
112 16 11 669 65 65
221 779 74 73
331 883 87
448 49 996

Cần Thơ - 09/03/16

0123456789
811
0921
0131
4812
9683
5873
1674
2654
65
8265
5516
4196
8787
3048
9549
1659
6669
9979
KẾT QUẢ XỔ SỐ Sóc Trăng
Thứ tư Loại vé: K2T03
100N
33
200N
253
400N
8781
3452
5916
1TR
1215
3TR
19602
96324
05995
50328
63105
58792
05212
10TR
38965
81487
20TR
63141
30TR
69155
ĐB
769902

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Sóc Trăng ngày 09/03/16

002 02 05 555 52 53
112 15 16 665
224 28 7
333 887 81
441 995 92

Sóc Trăng - 09/03/16

0123456789
8781
3141
3452
9602
8792
5212
9902
33
253
6324
1215
5995
3105
8965
9155
5916
1487
0328
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1