• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ CÁC TỈNH Miền Nam

Còn 13:00:03 nữa đến xổ số Miền Nam
KẾT QUẢ XỔ SỐ Tiền Giang
Chủ nhật Loại vé: TGB1
100N
79
200N
235
400N
0852
0706
0639
1TR
0348
3TR
36367
39720
52801
19438
32661
53894
18929
10TR
02794
65129
20TR
30254
30TR
95836
ĐB
347349

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Tiền Giang ngày 10/01/16

001 06 554 52
1667 61
229 20 29 779
336 38 39 35 8
449 48 994 94

Tiền Giang - 10/01/16

0123456789
9720
2801
2661
0852
3894
2794
0254
235
0706
5836
6367
0348
9438
79
0639
8929
5129
7349
KẾT QUẢ XỔ SỐ Kiên Giang
Chủ nhật Loại vé: 1K2
100N
80
200N
863
400N
4496
6066
5118
1TR
8047
3TR
95472
34455
37678
78143
22671
45798
30576
10TR
84770
00993
20TR
24158
30TR
05377
ĐB
810535

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Kiên Giang ngày 10/01/16

0558 55
118 666 63
2777 70 72 78 71 76
335 880
443 47 993 98 96

Kiên Giang - 10/01/16

0123456789
80
4770
2671
5472
863
8143
0993
4455
0535
4496
6066
0576
8047
5377
5118
7678
5798
4158
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Lạt
Chủ nhật Loại vé: ĐL1K2
100N
85
200N
191
400N
3789
2253
4190
1TR
4828
3TR
96532
41531
36461
23333
06719
62602
27735
10TR
77451
66623
20TR
32624
30TR
83362
ĐB
774887

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đà Lạt ngày 10/01/16

002 551 53
119 662 61
224 23 28 7
332 31 33 35 887 89 85
4990 91

Đà Lạt - 10/01/16

0123456789
4190
191
1531
6461
7451
6532
2602
3362
2253
3333
6623
2624
85
7735
4887
4828
3789
6719
KẾT QUẢ XỔ SỐ TP. HCM
Thứ bảy Loại vé: 1B7
100N
56
200N
050
400N
9459
7603
2910
1TR
3159
3TR
47869
97351
61155
46662
31040
89133
62291
10TR
50086
63330
20TR
96912
30TR
39125
ĐB
789742

Bảng Loto Hàng Chục xổ số TP. HCM ngày 09/01/16

003 551 55 59 59 50 56
112 10 669 62
225 7
330 33 886
442 40 991

TP. HCM - 09/01/16

0123456789
050
2910
1040
3330
7351
2291
6662
6912
9742
7603
9133
1155
9125
56
0086
9459
3159
7869
KẾT QUẢ XỔ SỐ Long An
Thứ bảy Loại vé: 1K2
100N
74
200N
782
400N
9607
6092
0362
1TR
6723
3TR
40554
16636
79442
77080
24293
36188
39623
10TR
50740
84011
20TR
30177
30TR
98723
ĐB
164549

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Long An ngày 09/01/16

007 554
111 662
223 23 23 777 74
336 880 88 82
449 40 42 993 92

Long An - 09/01/16

0123456789
7080
0740
4011
782
6092
0362
9442
6723
4293
9623
8723
74
0554
6636
9607
0177
6188
4549
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hậu Giang
Thứ bảy Loại vé: K2T1
100N
48
200N
989
400N
9722
9935
6189
1TR
0843
3TR
28851
84319
12255
08415
43783
80327
69271
10TR
25191
82056
20TR
35950
30TR
67774
ĐB
798824

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Hậu Giang ngày 09/01/16

0550 56 51 55
119 15 6
224 27 22 774 71
335 883 89 89
443 48 991

Hậu Giang - 09/01/16

0123456789
5950
8851
9271
5191
9722
0843
3783
7774
8824
9935
2255
8415
2056
0327
48
989
6189
4319
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Phước
Thứ bảy Loại vé: 1K2
100N
18
200N
597
400N
5579
8101
1502
1TR
8134
3TR
18161
13753
61560
17508
19503
14119
37174
10TR
73859
09979
20TR
93705
30TR
92054
ĐB
524585

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Phước ngày 09/01/16

005 08 03 01 02 554 59 53
119 18 661 60
2779 74 79
334 885
4997

Bình Phước - 09/01/16

0123456789
1560
8101
8161
1502
3753
9503
8134
7174
2054
3705
4585
597
18
7508
5579
4119
3859
9979
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1