• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ CÁC TỈNH Miền Nam

Còn 03:52:23 nữa đến xổ số Miền Nam
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đồng Nai
Thứ tư Loại vé: 12K2
100N
51
200N
654
400N
4789
0870
0566
1TR
1417
3TR
26194
86164
15459
47963
61741
18276
20024
10TR
80616
38392
20TR
75165
30TR
93791
ĐB
651738

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đồng Nai ngày 09/12/15

0559 54 51
116 17 665 64 63 66
224 776 70
338 889
441 991 92 94

Đồng Nai - 09/12/15

0123456789
0870
51
1741
3791
8392
7963
654
6194
6164
0024
5165
0566
8276
0616
1417
1738
4789
5459
KẾT QUẢ XỔ SỐ Cần Thơ
Thứ tư Loại vé: K2T12
100N
10
200N
078
400N
9541
4218
4186
1TR
6392
3TR
58462
04382
47929
64894
53547
49373
57275
10TR
74093
19353
20TR
16272
30TR
80105
ĐB
434430

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Cần Thơ ngày 09/12/15

005 553
118 10 662
229 772 73 75 78
330 882 86
447 41 993 94 92

Cần Thơ - 09/12/15

0123456789
10
4430
9541
6392
8462
4382
6272
9373
4093
9353
4894
7275
0105
4186
3547
078
4218
7929
KẾT QUẢ XỔ SỐ Sóc Trăng
Thứ tư Loại vé: K2T12
100N
74
200N
905
400N
4529
2697
8754
1TR
2038
3TR
85268
50840
83423
30977
54102
95562
94108
10TR
12865
25228
20TR
39225
30TR
26876
ĐB
209247

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Sóc Trăng ngày 09/12/15

002 08 05 554
1665 68 62
225 28 23 29 776 77 74
338 8
447 40 997

Sóc Trăng - 09/12/15

0123456789
0840
4102
5562
3423
74
8754
905
2865
9225
6876
2697
0977
9247
2038
5268
4108
5228
4529
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bến Tre
Thứ ba Loại vé: K49T12
100N
36
200N
034
400N
9366
9311
7521
1TR
6412
3TR
03660
80240
33198
99204
19776
96679
41730
10TR
27978
84408
20TR
25783
30TR
72431
ĐB
727702

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bến Tre ngày 08/12/15

002 08 04 5
112 11 660 66
221 778 76 79
331 30 34 36 883
440 998

Bến Tre - 08/12/15

0123456789
3660
0240
1730
9311
7521
2431
6412
7702
5783
034
9204
36
9366
9776
3198
7978
4408
6679
KẾT QUẢ XỔ SỐ Vũng Tàu
Thứ ba Loại vé: 12B
100N
41
200N
480
400N
4963
8269
4251
1TR
9457
3TR
95834
86457
29925
35804
57489
36831
22793
10TR
39537
48567
20TR
35419
30TR
39175
ĐB
547974

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Vũng Tàu ngày 08/12/15

004 557 57 51
119 667 63 69
225 774 75
337 34 31 889 80
441 993

Vũng Tàu - 08/12/15

0123456789
480
41
4251
6831
4963
2793
5834
5804
7974
9925
9175
9457
6457
9537
8567
8269
7489
5419
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bạc Liêu
Thứ ba Loại vé: T12K2
100N
77
200N
379
400N
9424
6457
3299
1TR
1507
3TR
77169
22064
49804
56107
05140
34656
84817
10TR
37103
22479
20TR
81252
30TR
24788
ĐB
282480

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bạc Liêu ngày 08/12/15

003 04 07 07 552 56 57
117 669 64
224 779 79 77
3880 88
440 999

Bạc Liêu - 08/12/15

0123456789
5140
2480
1252
7103
9424
2064
9804
4656
77
6457
1507
6107
4817
4788
379
3299
7169
2479
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1