• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ CÁC TỈNH Miền Nam

Còn 11:16:24 nữa đến xổ số Miền Nam
KẾT QUẢ XỔ SỐ Tiền Giang
Chủ nhật Loại vé: TG-B10
100N
30
200N
368
400N
8038
4568
2065
1TR
3123
3TR
97658
19091
88443
38492
92820
28149
57552
10TR
33662
15852
20TR
27840
30TR
12274
ĐB
093620

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Tiền Giang ngày 09/10/16

0552 58 52
1662 68 65 68
220 20 23 774
338 30 8
440 43 49 991 92

Tiền Giang - 09/10/16

0123456789
30
2820
7840
3620
9091
8492
7552
3662
5852
3123
8443
2274
2065
368
8038
4568
7658
8149
KẾT QUẢ XỔ SỐ Kiên Giang
Chủ nhật Loại vé: 10K2
100N
31
200N
393
400N
4826
6929
7520
1TR
3890
3TR
68224
16564
64938
62317
19377
52701
62567
10TR
27022
12252
20TR
13513
30TR
43853
ĐB
644979

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Kiên Giang ngày 09/10/16

001 553 52
113 17 664 67
222 24 26 29 20 779 77
338 31 8
4990 93

Kiên Giang - 09/10/16

0123456789
7520
3890
31
2701
7022
2252
393
3513
3853
8224
6564
4826
2317
9377
2567
4938
6929
4979
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Lạt
Chủ nhật Loại vé: ĐL10K2
100N
88
200N
654
400N
6283
2629
2607
1TR
1006
3TR
64998
53115
67854
09537
07016
45276
94597
10TR
57475
87716
20TR
97598
30TR
08834
ĐB
361494

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đà Lạt ngày 09/10/16

006 07 554 54
116 15 16 6
229 775 76
334 37 883 88
4994 98 98 97

Đà Lạt - 09/10/16

0123456789
6283
654
7854
8834
1494
3115
7475
1006
7016
5276
7716
2607
9537
4597
88
4998
7598
2629
KẾT QUẢ XỔ SỐ TP. HCM
Thứ bảy Loại vé: 10B7
100N
35
200N
274
400N
3636
3047
3823
1TR
3185
3TR
25819
83459
93660
24343
16853
74247
89051
10TR
93340
78378
20TR
67634
30TR
77773
ĐB
289455

Bảng Loto Hàng Chục xổ số TP. HCM ngày 08/10/16

0555 59 53 51
119 660
223 773 78 74
334 36 35 885
440 43 47 47 9

TP. HCM - 08/10/16

0123456789
3660
3340
9051
3823
4343
6853
7773
274
7634
35
3185
9455
3636
3047
4247
8378
5819
3459
KẾT QUẢ XỔ SỐ Long An
Thứ bảy Loại vé: 10K2
100N
87
200N
916
400N
4328
1485
4778
1TR
7853
3TR
45173
24121
23505
25907
55788
66888
42106
10TR
66842
76941
20TR
20598
30TR
18613
ĐB
637472

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Long An ngày 08/10/16

005 07 06 553
113 16 6
221 28 772 73 78
3888 88 85 87
442 41 998

Long An - 08/10/16

0123456789
4121
6941
6842
7472
7853
5173
8613
1485
3505
916
2106
87
5907
4328
4778
5788
6888
0598
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hậu Giang
Thứ bảy Loại vé: K2T10
100N
21
200N
653
400N
2619
3088
5819
1TR
1773
3TR
77678
94102
97945
80811
70066
12661
39177
10TR
90885
96613
20TR
68606
30TR
82765
ĐB
263561

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Hậu Giang ngày 08/10/16

006 02 553
113 11 19 19 661 65 66 61
221 778 77 73
3885 88
445 9

Hậu Giang - 08/10/16

0123456789
21
0811
2661
3561
4102
653
1773
6613
7945
0885
2765
0066
8606
9177
3088
7678
2619
5819
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Phước
Thứ bảy Loại vé: M10K2
100N
99
200N
596
400N
1350
0432
5246
1TR
8788
3TR
73376
20954
19182
59972
76330
44099
49558
10TR
26648
43472
20TR
81966
30TR
52659
ĐB
865620

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Phước ngày 08/10/16

0559 54 58 50
1666
220 772 76 72
330 32 882 88
448 46 999 96 99

Bình Phước - 08/10/16

0123456789
1350
6330
5620
0432
9182
9972
3472
0954
596
5246
3376
1966
8788
9558
6648
99
4099
2659
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1