• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ CÁC TỈNH Miền Nam

Còn 03:01:28 nữa đến xổ số Miền Nam
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bến Tre
Thứ ba Loại vé: K32-T8
100N
55
200N
439
400N
1573
0498
5973
1TR
4855
3TR
63295
27523
27236
44475
94567
15905
38146
10TR
46884
20660
20TR
06109
30TR
49995
ĐB
299134

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bến Tre ngày 09/08/16

009 05 555 55
1660 67
223 775 73 73
334 36 39 884
446 995 95 98

Bến Tre - 09/08/16

0123456789
0660
1573
5973
7523
6884
9134
55
4855
3295
4475
5905
9995
7236
8146
4567
0498
439
6109
KẾT QUẢ XỔ SỐ Vũng Tàu
Thứ ba Loại vé: 8B
100N
69
200N
337
400N
0165
0867
7155
1TR
7032
3TR
76951
92877
35966
71288
55934
56250
80627
10TR
90869
89421
20TR
26345
30TR
19380
ĐB
378773

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Vũng Tàu ngày 09/08/16

0551 50 55
1669 66 65 67 69
221 27 773 77
334 32 37 880 88
445 9

Vũng Tàu - 09/08/16

0123456789
6250
9380
6951
9421
7032
8773
5934
0165
7155
6345
5966
337
0867
2877
0627
1288
69
0869
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bạc Liêu
Thứ ba Loại vé: T08K2
100N
41
200N
425
400N
3258
0018
1946
1TR
0026
3TR
81591
62632
88422
51090
65041
63574
91190
10TR
00009
89397
20TR
21544
30TR
62715
ĐB
902370

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bạc Liêu ngày 09/08/16

009 558
115 18 6
222 26 25 770 74
332 8
444 41 46 41 997 91 90 90

Bạc Liêu - 09/08/16

0123456789
1090
1190
2370
41
1591
5041
2632
8422
3574
1544
425
2715
1946
0026
9397
3258
0018
0009
KẾT QUẢ XỔ SỐ TP. HCM
Thứ hai Loại vé: 8B2
100N
96
200N
667
400N
6289
8899
9901
1TR
1095
3TR
01450
86085
07667
17972
15228
64056
26891
10TR
36722
20246
20TR
86320
30TR
45253
ĐB
832475

Bảng Loto Hàng Chục xổ số TP. HCM ngày 08/08/16

001 553 50 56
1667 67
220 22 28 775 72
3885 89
446 991 95 99 96

TP. HCM - 08/08/16

0123456789
1450
6320
9901
6891
7972
6722
5253
1095
6085
2475
96
4056
0246
667
7667
5228
6289
8899
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đồng Tháp
Thứ hai Loại vé: B32
100N
48
200N
249
400N
7073
3030
7794
1TR
0167
3TR
31291
97256
78391
49888
44523
53271
98910
10TR
94206
82687
20TR
65133
30TR
30794
ĐB
423137

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đồng Tháp ngày 08/08/16

006 556
110 667
223 771 73
337 33 30 887 88
449 48 994 91 91 94

Đồng Tháp - 08/08/16

0123456789
3030
8910
1291
8391
3271
7073
4523
5133
7794
0794
7256
4206
0167
2687
3137
48
9888
249
KẾT QUẢ XỔ SỐ Cà Mau
Thứ hai Loại vé: T08K2
100N
68
200N
532
400N
9111
3854
4118
1TR
4704
3TR
62231
24418
32266
33267
07111
36683
48231
10TR
32659
18977
20TR
93783
30TR
14304
ĐB
425833

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Cà Mau ngày 08/08/16

004 04 559 54
118 11 11 18 666 67 68
2777
333 31 31 32 883 83
49

Cà Mau - 08/08/16

0123456789
9111
2231
7111
8231
532
6683
3783
5833
3854
4704
4304
2266
3267
8977
68
4118
4418
2659
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1