• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ CÁC TỈNH Miền Nam

Còn 11:12:24 nữa đến xổ số Miền Nam
KẾT QUẢ XỔ SỐ TP. HCM
Thứ bảy Loại vé: 7B7
100N
56
200N
299
400N
9163
7053
9004
1TR
9369
3TR
02066
30117
98994
38423
66243
73967
84006
10TR
23901
58058
20TR
44991
30TR
29412
ĐB
730127

Bảng Loto Hàng Chục xổ số TP. HCM ngày 09/07/16

001 06 04 558 53 56
112 17 666 67 69 63
227 23 7
38
443 991 94 99

TP. HCM - 09/07/16

0123456789
3901
4991
9412
9163
7053
8423
6243
9004
8994
56
2066
4006
0117
3967
0127
8058
299
9369
KẾT QUẢ XỔ SỐ Long An
Thứ bảy Loại vé: 7K2
100N
72
200N
602
400N
8339
1559
9490
1TR
5330
3TR
67922
06526
60479
84436
19098
87892
86471
10TR
90592
20623
20TR
10026
30TR
11385
ĐB
126618

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Long An ngày 09/07/16

002 559
118 6
226 23 22 26 779 71 72
336 30 39 885
4992 98 92 90

Long An - 09/07/16

0123456789
9490
5330
6471
72
602
7922
7892
0592
0623
1385
6526
4436
0026
9098
6618
8339
1559
0479
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hậu Giang
Thứ bảy Loại vé: K2T7
100N
64
200N
588
400N
3653
0086
9538
1TR
8067
3TR
12358
36926
53338
97212
98565
09762
27625
10TR
29993
09264
20TR
86054
30TR
44228
ĐB
664197

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Hậu Giang ngày 09/07/16

0554 58 53
112 664 65 62 67 64
228 26 25 7
338 38 886 88
4997 93

Hậu Giang - 09/07/16

0123456789
7212
9762
3653
9993
64
9264
6054
8565
7625
0086
6926
8067
4197
588
9538
2358
3338
4228
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Phước
Thứ bảy Loại vé: M7K2
100N
11
200N
746
400N
3048
6965
2130
1TR
7085
3TR
06270
07569
76754
35820
45210
66037
01613
10TR
53939
56065
20TR
85097
30TR
92389
ĐB
841913

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Phước ngày 09/07/16

0554
113 10 13 11 665 69 65
220 770
339 37 30 889 85
448 46 997

Bình Phước - 09/07/16

0123456789
2130
6270
5820
5210
11
1613
1913
6754
6965
7085
6065
746
6037
5097
3048
7569
3939
2389
KẾT QUẢ XỔ SỐ Vĩnh Long
Thứ sáu Loại vé: 37VL28
100N
60
200N
385
400N
5789
9651
3098
1TR
2891
3TR
93583
11869
93234
72740
86220
07526
30537
10TR
12386
19482
20TR
69556
30TR
10705
ĐB
266214

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Vĩnh Long ngày 08/07/16

005 556 51
114 669 60
220 26 7
334 37 886 82 83 89 85
440 991 98

Vĩnh Long - 08/07/16

0123456789
60
2740
6220
9651
2891
9482
3583
3234
6214
385
0705
7526
2386
9556
0537
3098
5789
1869
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Dương
Thứ sáu Loại vé: 07KS28
100N
45
200N
706
400N
7258
2745
9182
1TR
6761
3TR
07486
53787
33012
71596
60747
05890
07025
10TR
61586
74245
20TR
67990
30TR
86814
ĐB
279153

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Dương ngày 08/07/16

006 553 58
114 12 661
225 7
3886 86 87 82
445 47 45 45 990 96 90

Bình Dương - 08/07/16

0123456789
5890
7990
6761
9182
3012
9153
6814
45
2745
7025
4245
706
7486
1596
1586
3787
0747
7258
KẾT QUẢ XỔ SỐ Trà Vinh
Thứ sáu Loại vé: 25TV28
100N
95
200N
061
400N
9792
4427
7321
1TR
4008
3TR
22327
64438
57525
04344
04632
43113
67190
10TR
72137
35047
20TR
27270
30TR
36381
ĐB
903643

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Trà Vinh ngày 08/07/16

008 5
113 661
227 25 27 21 770
337 38 32 881
443 47 44 990 92 95

Trà Vinh - 08/07/16

0123456789
7190
7270
061
7321
6381
9792
4632
3113
3643
4344
95
7525
4427
2327
2137
5047
4008
4438
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1