• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ CÁC TỈNH Miền Nam

Còn 01:16:41 nữa đến xổ số Miền Nam
KẾT QUẢ XỔ SỐ Tây Ninh
Thứ năm Loại vé: 6K2
100N
04
200N
125
400N
3566
8161
1954
1TR
5074
3TR
57515
84239
64412
55318
33718
53098
51887
10TR
58223
92277
20TR
35778
30TR
24436
ĐB
052253

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Tây Ninh ngày 09/06/16

004 553 54
115 12 18 18 666 61
223 25 778 77 74
336 39 887
4998

Tây Ninh - 09/06/16

0123456789
8161
4412
8223
2253
04
1954
5074
125
7515
3566
4436
1887
2277
5318
3718
3098
5778
4239
KẾT QUẢ XỔ SỐ An Giang
Thứ năm Loại vé: AG6K2
100N
91
200N
592
400N
9728
3654
8150
1TR
8894
3TR
87401
21351
71605
81864
86423
23049
01315
10TR
35557
82534
20TR
12729
30TR
80528
ĐB
197107

Bảng Loto Hàng Chục xổ số An Giang ngày 09/06/16

007 01 05 557 51 54 50
115 664
228 29 23 28 7
334 8
449 994 92 91

An Giang - 09/06/16

0123456789
8150
91
7401
1351
592
6423
3654
8894
1864
2534
1605
1315
5557
7107
9728
0528
3049
2729
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Thuận
Thứ năm Loại vé: 6K2
100N
38
200N
257
400N
1823
0084
7753
1TR
0713
3TR
38918
36791
82357
54264
85019
73987
41446
10TR
76011
73215
20TR
03030
30TR
58373
ĐB
954454

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Thuận ngày 09/06/16

0554 57 53 57
111 15 18 19 13 664
223 773
330 38 887 84
446 991

Bình Thuận - 09/06/16

0123456789
3030
6791
6011
1823
7753
0713
8373
0084
4264
4454
3215
1446
257
2357
3987
38
8918
5019
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đồng Nai
Thứ tư Loại vé: 6K2
100N
53
200N
419
400N
3306
2641
1902
1TR
7669
3TR
29911
26906
13468
72708
52090
56657
79054
10TR
23006
82216
20TR
15163
30TR
82020
ĐB
189849

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đồng Nai ngày 08/06/16

006 06 08 06 02 557 54 53
116 11 19 663 68 69
220 7
38
449 41 990

Đồng Nai - 08/06/16

0123456789
2090
2020
2641
9911
1902
53
5163
9054
3306
6906
3006
2216
6657
3468
2708
419
7669
9849
KẾT QUẢ XỔ SỐ Cần Thơ
Thứ tư Loại vé: K2T6
100N
23
200N
417
400N
9256
4093
4617
1TR
5207
3TR
70498
93438
51912
91725
79193
30713
04390
10TR
94476
59430
20TR
64137
30TR
43647
ĐB
009983

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Cần Thơ ngày 08/06/16

007 556
112 13 17 17 6
225 23 776
337 30 38 883
447 998 93 90 93

Cần Thơ - 08/06/16

0123456789
4390
9430
1912
23
4093
9193
0713
9983
1725
9256
4476
417
4617
5207
4137
3647
0498
3438
KẾT QUẢ XỔ SỐ Sóc Trăng
Thứ tư Loại vé: K2T06
100N
25
200N
998
400N
1938
2797
2001
1TR
1659
3TR
60489
89166
78461
73893
40271
45372
05631
10TR
98328
42830
20TR
70130
30TR
37413
ĐB
332411

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Sóc Trăng ngày 08/06/16

001 559
111 13 666 61
228 25 771 72
330 30 31 38 889
4993 97 98

Sóc Trăng - 08/06/16

0123456789
2830
0130
2001
8461
0271
5631
2411
5372
3893
7413
25
9166
2797
998
1938
8328
1659
0489
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1