• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ CÁC TỈNH Miền Nam

Xổ số Miền Nam hôm nay: 27/10/2016 đã kết thúc!..
KẾT QUẢ XỔ SỐ TP. HCM
Thứ hai Loại vé: 5B2
100N
58
200N
206
400N
8366
2209
2065
1TR
7582
3TR
01719
84629
85966
84761
85368
40742
28108
10TR
13128
51438
20TR
33220
30TR
77967
ĐB
925544

Bảng Loto Hàng Chục xổ số TP. HCM ngày 09/05/16

008 09 06 558
119 667 66 61 68 66 65
220 28 29 7
338 882
444 42 9

TP. HCM - 09/05/16

0123456789
3220
4761
7582
0742
5544
2065
206
8366
5966
7967
58
5368
8108
3128
1438
2209
1719
4629
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đồng Tháp
Thứ hai Loại vé: B19
100N
96
200N
188
400N
2994
6431
9627
1TR
9710
3TR
07286
92158
76984
02455
06527
32915
96310
10TR
07219
50394
20TR
02596
30TR
16346
ĐB
350195

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đồng Tháp ngày 09/05/16

0558 55
119 15 10 10 6
227 27 7
331 886 84 88
446 995 96 94 94 96

Đồng Tháp - 09/05/16

0123456789
9710
6310
6431
2994
6984
0394
2455
2915
0195
96
7286
2596
6346
9627
6527
188
2158
7219
KẾT QUẢ XỔ SỐ Cà Mau
Thứ hai Loại vé: T05K2
100N
76
200N
601
400N
2762
2659
8172
1TR
3340
3TR
95521
57048
68175
01107
27421
14738
16098
10TR
63619
14490
20TR
31811
30TR
09259
ĐB
061197

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Cà Mau ngày 09/05/16

007 01 559 59
111 19 662
221 21 775 72 76
338 8
448 40 997 90 98

Cà Mau - 09/05/16

0123456789
3340
4490
601
5521
7421
1811
2762
8172
8175
76
1107
1197
7048
4738
6098
2659
3619
9259
KẾT QUẢ XỔ SỐ Tiền Giang
Chủ nhật Loại vé: TGB5
100N
39
200N
305
400N
2387
6179
6766
1TR
4801
3TR
00854
05939
43299
89094
24478
55258
30385
10TR
40456
66777
20TR
54856
30TR
35038
ĐB
818977

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Tiền Giang ngày 08/05/16

001 05 556 56 54 58
1666
2777 77 78 79
338 39 39 885 87
4999 94

Tiền Giang - 08/05/16

0123456789
4801
0854
9094
305
0385
6766
0456
4856
2387
6777
8977
4478
5258
5038
39
6179
5939
3299
KẾT QUẢ XỔ SỐ Kiên Giang
Chủ nhật Loại vé: 5K2
100N
17
200N
959
400N
0836
6698
0618
1TR
8809
3TR
75335
42621
28412
43920
11439
80607
25272
10TR
18518
39856
20TR
50155
30TR
32179
ĐB
124778

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Kiên Giang ngày 08/05/16

007 09 555 56 59
118 12 18 17 6
221 20 778 79 72
335 39 36 8
4998

Kiên Giang - 08/05/16

0123456789
3920
2621
8412
5272
5335
0155
0836
9856
17
0607
6698
0618
8518
4778
959
8809
1439
2179
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Lạt
Chủ nhật Loại vé: ĐL5K2
100N
12
200N
185
400N
3115
2044
4780
1TR
9445
3TR
52298
53645
07169
66496
71788
69815
73593
10TR
78443
66703
20TR
44656
30TR
07977
ĐB
348148

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đà Lạt ngày 08/05/16

003 556
115 15 12 669
2777
3888 80 85
448 43 45 45 44 998 96 93

Đà Lạt - 08/05/16

0123456789
4780
12
3593
8443
6703
2044
185
3115
9445
3645
9815
6496
4656
7977
2298
1788
8148
7169
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1