• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ CÁC TỈNH Miền Nam

Còn 03:52:48 nữa đến xổ số Miền Nam
KẾT QUẢ XỔ SỐ TP. HCM
Thứ bảy Loại vé: 4B7
100N
56
200N
566
400N
8142
4976
7277
1TR
3686
3TR
10116
20093
20445
76155
01372
49192
32669
10TR
98382
45917
20TR
20195
30TR
72256
ĐB
050433

Bảng Loto Hàng Chục xổ số TP. HCM ngày 09/04/16

0556 55 56
117 16 669 66
2772 76 77
333 882 86
445 42 995 93 92

TP. HCM - 09/04/16

0123456789
8142
1372
9192
8382
0093
0433
0445
6155
0195
56
566
4976
3686
0116
2256
7277
5917
2669
KẾT QUẢ XỔ SỐ Long An
Thứ bảy Loại vé: 4K2
100N
74
200N
842
400N
9077
7196
3426
1TR
4029
3TR
51144
14466
45715
71318
13740
20569
94357
10TR
34963
33464
20TR
33388
30TR
41502
ĐB
687610

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Long An ngày 09/04/16

002 557
110 15 18 663 64 66 69
229 26 777 74
3888
444 40 42 996

Long An - 09/04/16

0123456789
3740
7610
842
1502
4963
74
1144
3464
5715
7196
3426
4466
9077
4357
1318
3388
4029
0569
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hậu Giang
Thứ bảy Loại vé: K2T4
100N
59
200N
866
400N
3677
4791
8525
1TR
3155
3TR
55260
30990
29129
15081
32997
77197
97497
10TR
98271
55339
20TR
56484
30TR
57001
ĐB
637902

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Hậu Giang ngày 09/04/16

002 01 555 59
1660 66
229 25 771 77
339 884 81
4990 97 97 97 91

Hậu Giang - 09/04/16

0123456789
5260
0990
4791
5081
8271
7001
7902
6484
8525
3155
866
3677
2997
7197
7497
59
9129
5339
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Phước
Thứ bảy Loại vé: 4K2
100N
28
200N
618
400N
2266
8182
2756
1TR
4454
3TR
19455
85003
24614
15327
14001
04851
43488
10TR
88404
64482
20TR
98110
30TR
00483
ĐB
752611

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Phước ngày 09/04/16

004 03 01 555 51 54 56
111 10 14 18 666
227 28 7
3883 82 88 82
49

Bình Phước - 09/04/16

0123456789
8110
4001
4851
2611
8182
4482
5003
0483
4454
4614
8404
9455
2266
2756
5327
28
618
3488
KẾT QUẢ XỔ SỐ Vĩnh Long
Thứ sáu Loại vé: 37VL15
100N
88
200N
063
400N
5571
2036
6708
1TR
0701
3TR
92352
96776
38983
39493
46005
85835
70275
10TR
12623
15679
20TR
28592
30TR
80449
ĐB
734329

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Vĩnh Long ngày 08/04/16

005 01 08 552
1663
229 23 779 76 75 71
335 36 883 88
449 992 93

Vĩnh Long - 08/04/16

0123456789
5571
0701
2352
8592
063
8983
9493
2623
6005
5835
0275
2036
6776
88
6708
5679
0449
4329
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Dương
Thứ sáu Loại vé: 04KS15
100N
94
200N
840
400N
6873
5395
4257
1TR
8332
3TR
86095
06240
72588
24571
73656
52290
80506
10TR
85726
21252
20TR
80662
30TR
48742
ĐB
963907

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Dương ngày 08/04/16

007 06 552 56 57
1662
226 771 73
332 888
442 40 40 995 90 95 94

Bình Dương - 08/04/16

0123456789
840
6240
2290
4571
8332
1252
0662
8742
6873
94
5395
6095
3656
0506
5726
4257
3907
2588
KẾT QUẢ XỔ SỐ Trà Vinh
Thứ sáu Loại vé: 25TV15
100N
80
200N
236
400N
1636
9911
6827
1TR
8175
3TR
03315
25111
50206
36604
25954
37487
13450
10TR
65869
09507
20TR
59464
30TR
03962
ĐB
043388

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Trà Vinh ngày 08/04/16

007 06 04 554 50
115 11 11 662 64 69
227 775
336 36 888 87 80
49

Trà Vinh - 08/04/16

0123456789
80
3450
9911
5111
3962
6604
5954
9464
8175
3315
236
1636
0206
6827
7487
9507
3388
5869
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1