• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ CÁC TỈNH Miền Nam

Còn 15:11:44 nữa đến xổ số Miền Nam
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đồng Nai
Thứ tư Loại vé: 3K2
100N
29
200N
613
400N
3653
3981
8545
1TR
7223
3TR
25980
25013
68113
88538
46183
13576
41089
10TR
60970
35440
20TR
97279
30TR
19014
ĐB
375720

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đồng Nai ngày 09/03/16

0553
114 13 13 13 6
220 23 29 779 70 76
338 880 83 89 81
440 45 9

Đồng Nai - 09/03/16

0123456789
5980
0970
5440
5720
3981
613
3653
7223
5013
8113
6183
9014
8545
3576
8538
29
1089
7279
KẾT QUẢ XỔ SỐ Cần Thơ
Thứ tư Loại vé: K2T3
100N
65
200N
811
400N
5516
8787
9549
1TR
0921
3TR
84812
60131
89683
01659
36669
98265
34196
10TR
83048
95873
20TR
31674
30TR
32654
ĐB
449979

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Cần Thơ ngày 09/03/16

0554 59
112 16 11 669 65 65
221 779 74 73
331 883 87
448 49 996

Cần Thơ - 09/03/16

0123456789
811
0921
0131
4812
9683
5873
1674
2654
65
8265
5516
4196
8787
3048
9549
1659
6669
9979
KẾT QUẢ XỔ SỐ Sóc Trăng
Thứ tư Loại vé: K2T03
100N
33
200N
253
400N
8781
3452
5916
1TR
1215
3TR
19602
96324
05995
50328
63105
58792
05212
10TR
38965
81487
20TR
63141
30TR
69155
ĐB
769902

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Sóc Trăng ngày 09/03/16

002 02 05 555 52 53
112 15 16 665
224 28 7
333 887 81
441 995 92

Sóc Trăng - 09/03/16

0123456789
8781
3141
3452
9602
8792
5212
9902
33
253
6324
1215
5995
3105
8965
9155
5916
1487
0328
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bến Tre
Thứ ba Loại vé: K10T3
100N
57
200N
363
400N
8989
3577
7511
1TR
9663
3TR
19173
79250
65205
75336
80170
46071
30680
10TR
60391
70373
20TR
74046
30TR
10987
ĐB
985350

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bến Tre ngày 08/03/16

005 550 50 57
111 663 63
2773 73 70 71 77
336 887 80 89
446 991

Bến Tre - 08/03/16

0123456789
9250
0170
0680
5350
7511
6071
0391
363
9663
9173
0373
5205
5336
4046
57
3577
0987
8989
KẾT QUẢ XỔ SỐ Vũng Tàu
Thứ ba Loại vé: 3B
100N
86
200N
604
400N
7061
3557
1771
1TR
4082
3TR
13088
31526
41443
84345
37345
39143
07732
10TR
13356
28132
20TR
13999
30TR
01609
ĐB
035196

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Vũng Tàu ngày 08/03/16

009 04 556 57
1661
226 771
332 32 888 82 86
443 45 45 43 996 99

Vũng Tàu - 08/03/16

0123456789
7061
1771
4082
7732
8132
1443
9143
604
4345
7345
86
1526
3356
5196
3557
3088
3999
1609
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bạc Liêu
Thứ ba Loại vé: T03K2
100N
93
200N
069
400N
5969
5920
3540
1TR
6026
3TR
75015
96136
85268
93036
44935
17449
73374
10TR
28308
01004
20TR
65137
30TR
14214
ĐB
247633

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bạc Liêu ngày 08/03/16

008 04 5
114 15 668 69 69
226 20 774
333 37 36 36 35 8
449 40 993

Bạc Liêu - 08/03/16

0123456789
5920
3540
93
7633
3374
1004
4214
5015
4935
6026
6136
3036
5137
5268
8308
069
5969
7449
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1