• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ CÁC TỈNH Miền Nam

Còn 14:02:32 nữa đến xổ số Miền Nam
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bến Tre
Thứ ba Loại vé: K06T02
100N
83
200N
670
400N
4278
0894
2126
1TR
5718
3TR
60369
56451
99354
96686
98778
51405
06319
10TR
20478
26448
20TR
72193
30TR
21233
ĐB
538297

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bến Tre ngày 09/02/16

005 551 54
119 18 669
226 778 78 78 70
333 886 83
448 997 93 94

Bến Tre - 09/02/16

0123456789
670
6451
83
2193
1233
0894
9354
1405
2126
6686
8297
4278
5718
8778
0478
6448
0369
6319
KẾT QUẢ XỔ SỐ Vũng Tàu
Thứ ba Loại vé: 2B
100N
40
200N
737
400N
5490
2501
2565
1TR
5690
3TR
96466
72370
56702
79992
78752
77317
74330
10TR
28960
21399
20TR
22142
30TR
85205
ĐB
302987

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Vũng Tàu ngày 09/02/16

005 02 01 552
117 660 66 65
2770
330 37 887
442 40 999 92 90 90

Vũng Tàu - 09/02/16

0123456789
40
5490
5690
2370
4330
8960
2501
6702
9992
8752
2142
2565
5205
6466
737
7317
2987
1399
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bạc Liêu
Thứ ba Loại vé: T02K2
100N
00
200N
754
400N
2172
6783
4717
1TR
3169
3TR
43757
31259
15497
50376
95520
61402
33102
10TR
36006
73089
20TR
73866
30TR
12834
ĐB
605809

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bạc Liêu ngày 09/02/16

009 06 02 02 00 557 59 54
117 666 69
220 776 72
334 889 83
4997

Bạc Liêu - 09/02/16

0123456789
00
5520
2172
1402
3102
6783
754
2834
0376
6006
3866
4717
3757
5497
3169
1259
3089
5809
KẾT QUẢ XỔ SỐ TP. HCM
Thứ hai Loại vé: 2B2
100N
65
200N
140
400N
4347
6441
7933
1TR
9065
3TR
59349
94064
81843
74100
84751
29696
56713
10TR
36128
80406
20TR
48995
30TR
77712
ĐB
753561

Bảng Loto Hàng Chục xổ số TP. HCM ngày 08/02/16

006 00 551
112 13 661 64 65 65
228 7
333 8
449 43 47 41 40 995 96

TP. HCM - 08/02/16

0123456789
140
4100
6441
4751
3561
7712
7933
1843
6713
4064
65
9065
8995
9696
0406
4347
6128
9349
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đồng Tháp
Thứ hai Loại vé: B06
100N
70
200N
822
400N
4440
1714
1742
1TR
0006
3TR
12637
53506
57739
35540
39631
12674
36461
10TR
57496
44266
20TR
47006
30TR
58965
ĐB
816262

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đồng Tháp ngày 08/02/16

006 06 06 5
114 662 65 66 61
222 774 70
337 39 31 8
440 40 42 996

Đồng Tháp - 08/02/16

0123456789
70
4440
5540
9631
6461
822
1742
6262
1714
2674
8965
0006
3506
7496
4266
7006
2637
7739
KẾT QUẢ XỔ SỐ Cà Mau
Thứ hai Loại vé: T02K2
100N
10
200N
597
400N
0878
4045
0406
1TR
0355
3TR
79184
62652
71425
99917
93523
74568
89329
10TR
03814
62667
20TR
71217
30TR
20984
ĐB
114154

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Cà Mau ngày 08/02/16

006 554 52 55
117 14 17 10 667 68
225 23 29 778
3884 84
445 997

Cà Mau - 08/02/16

0123456789
10
2652
3523
9184
3814
0984
4154
4045
0355
1425
0406
597
9917
2667
1217
0878
4568
9329
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1