• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ CÁC TỈNH Miền Nam

Còn 11:03:06 nữa đến xổ số Miền Nam
KẾT QUẢ XỔ SỐ TP. HCM
Thứ bảy Loại vé: 1B7
100N
56
200N
050
400N
9459
7603
2910
1TR
3159
3TR
47869
97351
61155
46662
31040
89133
62291
10TR
50086
63330
20TR
96912
30TR
39125
ĐB
789742

Bảng Loto Hàng Chục xổ số TP. HCM ngày 09/01/16

003 551 55 59 59 50 56
112 10 669 62
225 7
330 33 886
442 40 991

TP. HCM - 09/01/16

0123456789
050
2910
1040
3330
7351
2291
6662
6912
9742
7603
9133
1155
9125
56
0086
9459
3159
7869
KẾT QUẢ XỔ SỐ Long An
Thứ bảy Loại vé: 1K2
100N
74
200N
782
400N
9607
6092
0362
1TR
6723
3TR
40554
16636
79442
77080
24293
36188
39623
10TR
50740
84011
20TR
30177
30TR
98723
ĐB
164549

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Long An ngày 09/01/16

007 554
111 662
223 23 23 777 74
336 880 88 82
449 40 42 993 92

Long An - 09/01/16

0123456789
7080
0740
4011
782
6092
0362
9442
6723
4293
9623
8723
74
0554
6636
9607
0177
6188
4549
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hậu Giang
Thứ bảy Loại vé: K2T1
100N
48
200N
989
400N
9722
9935
6189
1TR
0843
3TR
28851
84319
12255
08415
43783
80327
69271
10TR
25191
82056
20TR
35950
30TR
67774
ĐB
798824

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Hậu Giang ngày 09/01/16

0550 56 51 55
119 15 6
224 27 22 774 71
335 883 89 89
443 48 991

Hậu Giang - 09/01/16

0123456789
5950
8851
9271
5191
9722
0843
3783
7774
8824
9935
2255
8415
2056
0327
48
989
6189
4319
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Phước
Thứ bảy Loại vé: 1K2
100N
18
200N
597
400N
5579
8101
1502
1TR
8134
3TR
18161
13753
61560
17508
19503
14119
37174
10TR
73859
09979
20TR
93705
30TR
92054
ĐB
524585

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Phước ngày 09/01/16

005 08 03 01 02 554 59 53
119 18 661 60
2779 74 79
334 885
4997

Bình Phước - 09/01/16

0123456789
1560
8101
8161
1502
3753
9503
8134
7174
2054
3705
4585
597
18
7508
5579
4119
3859
9979
KẾT QUẢ XỔ SỐ Vĩnh Long
Thứ sáu Loại vé: 37VL02
100N
82
200N
541
400N
8184
9040
4953
1TR
5580
3TR
46501
18721
60283
25125
47396
60609
22846
10TR
10807
99559
20TR
00221
30TR
98874
ĐB
598809

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Vĩnh Long ngày 08/01/16

009 07 01 09 559 53
16
221 21 25 774
3883 80 84 82
446 40 41 996

Vĩnh Long - 08/01/16

0123456789
9040
5580
541
6501
8721
0221
82
4953
0283
8184
8874
5125
7396
2846
0807
0609
9559
8809
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Dương
Thứ sáu Loại vé: 01KS02
100N
09
200N
040
400N
6917
8241
4737
1TR
1540
3TR
28232
72653
07387
34533
94543
79128
15416
10TR
14760
66752
20TR
72965
30TR
43432
ĐB
227111

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Dương ngày 08/01/16

009 552 53
111 16 17 665 60
228 7
332 32 33 37 887
443 40 41 40 9

Bình Dương - 08/01/16

0123456789
040
1540
4760
8241
7111
8232
6752
3432
2653
4533
4543
2965
5416
6917
4737
7387
9128
09
KẾT QUẢ XỔ SỐ Trà Vinh
Thứ sáu Loại vé: 25TV02
100N
80
200N
745
400N
6770
0739
9646
1TR
0492
3TR
14007
97358
31648
82486
91908
31622
52006
10TR
62970
58285
20TR
76424
30TR
30586
ĐB
329494

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Trà Vinh ngày 08/01/16

007 08 06 558
16
224 22 770 70
339 886 85 86 80
448 46 45 994 92

Trà Vinh - 08/01/16

0123456789
80
6770
2970
0492
1622
6424
9494
745
8285
9646
2486
2006
0586
4007
7358
1648
1908
0739
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1