• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ CÁC TỈNH Miền Nam

Còn 13:01:34 nữa đến xổ số Miền Nam
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bến Tre
Thứ ba Loại vé: K49T12
100N
36
200N
034
400N
9366
9311
7521
1TR
6412
3TR
03660
80240
33198
99204
19776
96679
41730
10TR
27978
84408
20TR
25783
30TR
72431
ĐB
727702

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bến Tre ngày 08/12/15

002 08 04 5
112 11 660 66
221 778 76 79
331 30 34 36 883
440 998

Bến Tre - 08/12/15

0123456789
3660
0240
1730
9311
7521
2431
6412
7702
5783
034
9204
36
9366
9776
3198
7978
4408
6679
KẾT QUẢ XỔ SỐ Vũng Tàu
Thứ ba Loại vé: 12B
100N
41
200N
480
400N
4963
8269
4251
1TR
9457
3TR
95834
86457
29925
35804
57489
36831
22793
10TR
39537
48567
20TR
35419
30TR
39175
ĐB
547974

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Vũng Tàu ngày 08/12/15

004 557 57 51
119 667 63 69
225 774 75
337 34 31 889 80
441 993

Vũng Tàu - 08/12/15

0123456789
480
41
4251
6831
4963
2793
5834
5804
7974
9925
9175
9457
6457
9537
8567
8269
7489
5419
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bạc Liêu
Thứ ba Loại vé: T12K2
100N
77
200N
379
400N
9424
6457
3299
1TR
1507
3TR
77169
22064
49804
56107
05140
34656
84817
10TR
37103
22479
20TR
81252
30TR
24788
ĐB
282480

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bạc Liêu ngày 08/12/15

003 04 07 07 552 56 57
117 669 64
224 779 79 77
3880 88
440 999

Bạc Liêu - 08/12/15

0123456789
5140
2480
1252
7103
9424
2064
9804
4656
77
6457
1507
6107
4817
4788
379
3299
7169
2479
KẾT QUẢ XỔ SỐ TP. HCM
Thứ hai Loại vé: 12B2
100N
84
200N
045
400N
0948
6855
3836
1TR
3251
3TR
96312
20802
15999
17077
16964
80669
09244
10TR
88791
14480
20TR
13787
30TR
35927
ĐB
356376

Bảng Loto Hàng Chục xổ số TP. HCM ngày 07/12/15

002 551 55
112 664 69
227 776 77
336 887 80 84
444 48 45 991 99

TP. HCM - 07/12/15

0123456789
4480
3251
8791
6312
0802
84
6964
9244
045
6855
3836
6376
7077
3787
5927
0948
5999
0669
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đồng Tháp
Thứ hai Loại vé: A50
100N
86
200N
825
400N
3956
1080
7369
1TR
9905
3TR
04881
65725
81019
87696
19035
30701
53706
10TR
27671
33512
20TR
94581
30TR
32938
ĐB
678825

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đồng Tháp ngày 07/12/15

001 06 05 556
112 19 669
225 25 25 771
338 35 881 81 80 86
4996

Đồng Tháp - 07/12/15

0123456789
1080
4881
0701
7671
4581
3512
825
9905
5725
9035
8825
86
3956
7696
3706
2938
7369
1019
KẾT QUẢ XỔ SỐ Cà Mau
Thứ hai Loại vé: T12K1
100N
60
200N
790
400N
3668
8715
6956
1TR
2011
3TR
89059
61385
66672
34958
16145
81220
42835
10TR
86398
73881
20TR
78360
30TR
60728
ĐB
718524

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Cà Mau ngày 07/12/15

0559 58 56
111 15 660 68 60
224 28 20 772
335 881 85
445 998 90

Cà Mau - 07/12/15

0123456789
60
790
1220
8360
2011
3881
6672
8524
8715
1385
6145
2835
6956
3668
4958
6398
0728
9059
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1