• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ CÁC TỈNH Miền Nam

Còn 05:10:07 nữa đến xổ số Miền Nam
KẾT QUẢ XỔ SỐ TP. HCM
Thứ bảy Loại vé: 10B7
100N
35
200N
274
400N
3636
3047
3823
1TR
3185
3TR
25819
83459
93660
24343
16853
74247
89051
10TR
93340
78378
20TR
67634
30TR
77773
ĐB
289455

Bảng Loto Hàng Chục xổ số TP. HCM ngày 08/10/16

0555 59 53 51
119 660
223 773 78 74
334 36 35 885
440 43 47 47 9

TP. HCM - 08/10/16

0123456789
3660
3340
9051
3823
4343
6853
7773
274
7634
35
3185
9455
3636
3047
4247
8378
5819
3459
KẾT QUẢ XỔ SỐ Long An
Thứ bảy Loại vé: 10K2
100N
87
200N
916
400N
4328
1485
4778
1TR
7853
3TR
45173
24121
23505
25907
55788
66888
42106
10TR
66842
76941
20TR
20598
30TR
18613
ĐB
637472

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Long An ngày 08/10/16

005 07 06 553
113 16 6
221 28 772 73 78
3888 88 85 87
442 41 998

Long An - 08/10/16

0123456789
4121
6941
6842
7472
7853
5173
8613
1485
3505
916
2106
87
5907
4328
4778
5788
6888
0598
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hậu Giang
Thứ bảy Loại vé: K2T10
100N
21
200N
653
400N
2619
3088
5819
1TR
1773
3TR
77678
94102
97945
80811
70066
12661
39177
10TR
90885
96613
20TR
68606
30TR
82765
ĐB
263561

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Hậu Giang ngày 08/10/16

006 02 553
113 11 19 19 661 65 66 61
221 778 77 73
3885 88
445 9

Hậu Giang - 08/10/16

0123456789
21
0811
2661
3561
4102
653
1773
6613
7945
0885
2765
0066
8606
9177
3088
7678
2619
5819
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Phước
Thứ bảy Loại vé: M10K2
100N
99
200N
596
400N
1350
0432
5246
1TR
8788
3TR
73376
20954
19182
59972
76330
44099
49558
10TR
26648
43472
20TR
81966
30TR
52659
ĐB
865620

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Phước ngày 08/10/16

0559 54 58 50
1666
220 772 76 72
330 32 882 88
448 46 999 96 99

Bình Phước - 08/10/16

0123456789
1350
6330
5620
0432
9182
9972
3472
0954
596
5246
3376
1966
8788
9558
6648
99
4099
2659
KẾT QUẢ XỔ SỐ Vĩnh Long
Thứ sáu Loại vé: 37VL41
100N
80
200N
274
400N
4003
8210
5691
1TR
1481
3TR
87114
09521
31348
17928
01111
93082
01810
10TR
51132
15146
20TR
87578
30TR
29469
ĐB
846910

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Vĩnh Long ngày 07/10/16

003 5
110 14 11 10 10 669
221 28 778 74
332 882 81 80
446 48 991

Vĩnh Long - 07/10/16

0123456789
80
8210
1810
6910
5691
1481
9521
1111
3082
1132
4003
274
7114
5146
1348
7928
7578
9469
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Dương
Thứ sáu Loại vé: 10KS41
100N
57
200N
069
400N
5244
1439
0711
1TR
0348
3TR
18539
96435
25943
69860
25473
96319
89478
10TR
90216
14013
20TR
60942
30TR
87125
ĐB
704896

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Dương ngày 07/10/16

0557
116 13 19 11 660 69
225 773 78
339 35 39 8
442 43 48 44 996

Bình Dương - 07/10/16

0123456789
9860
0711
0942
5943
5473
4013
5244
6435
7125
0216
4896
57
0348
9478
069
1439
8539
6319
KẾT QUẢ XỔ SỐ Trà Vinh
Thứ sáu Loại vé: 25TV41
100N
81
200N
616
400N
6447
4683
0702
1TR
4289
3TR
01077
96951
25730
45305
35063
45490
11483
10TR
00849
39480
20TR
51598
30TR
55859
ĐB
069658

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Trà Vinh ngày 07/10/16

005 02 558 59 51
116 663
2777
330 880 83 89 83 81
449 47 998 90

Trà Vinh - 07/10/16

0123456789
5730
5490
9480
81
6951
0702
4683
5063
1483
5305
616
6447
1077
1598
9658
4289
0849
5859
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1