• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ CÁC TỈNH Miền Nam

Còn 04:15:48 nữa đến xổ số Miền Nam
KẾT QUẢ XỔ SỐ Tây Ninh
Thứ năm Loại vé: 9K2
100N
57
200N
541
400N
3675
2727
6100
1TR
4840
3TR
77170
84594
38393
75341
79320
82078
02052
10TR
12253
69584
20TR
92098
30TR
61423
ĐB
323908

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Tây Ninh ngày 08/09/16

008 00 553 52 57
16
223 20 27 770 78 75
3884
441 40 41 998 94 93

Tây Ninh - 08/09/16

0123456789
6100
4840
7170
9320
541
5341
2052
8393
2253
1423
4594
9584
3675
57
2727
2078
2098
3908
KẾT QUẢ XỔ SỐ An Giang
Thứ năm Loại vé: AG-9K2
100N
53
200N
448
400N
7344
1428
1946
1TR
5324
3TR
84191
97543
06779
16551
23172
08540
67773
10TR
20294
77479
20TR
78865
30TR
17988
ĐB
607699

Bảng Loto Hàng Chục xổ số An Giang ngày 08/09/16

0551 53
1665
224 28 779 79 72 73
3888
443 40 44 46 48 999 94 91

An Giang - 08/09/16

0123456789
8540
4191
6551
3172
53
7543
7773
7344
5324
0294
8865
1946
448
1428
7988
6779
7479
7699
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Thuận
Thứ năm Loại vé: 9K2
100N
79
200N
991
400N
0182
4298
0858
1TR
0466
3TR
57180
23758
69379
93420
22359
77081
25878
10TR
67040
12657
20TR
42143
30TR
39072
ĐB
777273

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Thuận ngày 08/09/16

0557 58 59 58
1666
220 773 72 79 78 79
3880 81 82
443 40 998 91

Bình Thuận - 08/09/16

0123456789
7180
3420
7040
991
7081
0182
9072
2143
7273
0466
2657
4298
0858
3758
5878
79
9379
2359
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đồng Nai
Thứ tư Loại vé: 9K1
100N
72
200N
721
400N
0433
1243
8972
1TR
8137
3TR
49906
10446
18888
42962
71587
75080
05223
10TR
48233
16605
20TR
17975
30TR
61015
ĐB
817106

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đồng Nai ngày 07/09/16

006 05 06 5
115 662
223 21 775 72 72
333 37 33 888 87 80
446 43 9

Đồng Nai - 07/09/16

0123456789
5080
721
72
8972
2962
0433
1243
5223
8233
6605
7975
1015
9906
0446
7106
8137
1587
8888
KẾT QUẢ XỔ SỐ Cần Thơ
Thứ tư Loại vé: K1T9
100N
55
200N
778
400N
4299
7620
1662
1TR
8442
3TR
05366
04140
75512
32942
35609
46407
78209
10TR
74676
21299
20TR
81764
30TR
28336
ĐB
813228

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Cần Thơ ngày 07/09/16

009 07 09 555
112 664 66 62
228 20 776 78
336 8
440 42 42 999 99

Cần Thơ - 07/09/16

0123456789
7620
4140
1662
8442
5512
2942
1764
55
5366
4676
8336
6407
778
3228
4299
5609
8209
1299
KẾT QUẢ XỔ SỐ Sóc Trăng
Thứ tư Loại vé: K1T09
100N
88
200N
236
400N
4160
0082
5026
1TR
5739
3TR
09424
62585
87729
72959
63428
46090
40382
10TR
30720
60649
20TR
91704
30TR
31597
ĐB
783013

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Sóc Trăng ngày 07/09/16

004 559
113 660
220 24 29 28 26 7
339 36 885 82 82 88
449 997 90

Sóc Trăng - 07/09/16

0123456789
4160
6090
0720
0082
0382
3013
9424
1704
2585
236
5026
1597
88
3428
5739
7729
2959
0649
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1