• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ CÁC TỈNH Miền Nam

Còn 08:36:58 nữa đến xổ số Miền Nam
KẾT QUẢ XỔ SỐ Tiền Giang
Chủ nhật Loại vé: TGB5
100N
39
200N
305
400N
2387
6179
6766
1TR
4801
3TR
00854
05939
43299
89094
24478
55258
30385
10TR
40456
66777
20TR
54856
30TR
35038
ĐB
818977

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Tiền Giang ngày 08/05/16

001 05 556 56 54 58
1666
2777 77 78 79
338 39 39 885 87
4999 94

Tiền Giang - 08/05/16

0123456789
4801
0854
9094
305
0385
6766
0456
4856
2387
6777
8977
4478
5258
5038
39
6179
5939
3299
KẾT QUẢ XỔ SỐ Kiên Giang
Chủ nhật Loại vé: 5K2
100N
17
200N
959
400N
0836
6698
0618
1TR
8809
3TR
75335
42621
28412
43920
11439
80607
25272
10TR
18518
39856
20TR
50155
30TR
32179
ĐB
124778

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Kiên Giang ngày 08/05/16

007 09 555 56 59
118 12 18 17 6
221 20 778 79 72
335 39 36 8
4998

Kiên Giang - 08/05/16

0123456789
3920
2621
8412
5272
5335
0155
0836
9856
17
0607
6698
0618
8518
4778
959
8809
1439
2179
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Lạt
Chủ nhật Loại vé: ĐL5K2
100N
12
200N
185
400N
3115
2044
4780
1TR
9445
3TR
52298
53645
07169
66496
71788
69815
73593
10TR
78443
66703
20TR
44656
30TR
07977
ĐB
348148

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đà Lạt ngày 08/05/16

003 556
115 15 12 669
2777
3888 80 85
448 43 45 45 44 998 96 93

Đà Lạt - 08/05/16

0123456789
4780
12
3593
8443
6703
2044
185
3115
9445
3645
9815
6496
4656
7977
2298
1788
8148
7169
KẾT QUẢ XỔ SỐ TP. HCM
Thứ bảy Loại vé: 5A7
100N
97
200N
686
400N
4377
1639
1360
1TR
8034
3TR
16742
44258
87879
38903
41036
93944
80025
10TR
71675
53605
20TR
91979
30TR
29764
ĐB
250438

Bảng Loto Hàng Chục xổ số TP. HCM ngày 07/05/16

005 03 558
1664 60
225 779 75 79 77
338 36 34 39 886
442 44 997

TP. HCM - 07/05/16

0123456789
1360
6742
8903
8034
3944
9764
0025
1675
3605
686
1036
97
4377
4258
0438
1639
7879
1979
KẾT QUẢ XỔ SỐ Long An
Thứ bảy Loại vé: 5K1
100N
92
200N
007
400N
4544
8803
3653
1TR
8103
3TR
71088
53659
43379
42174
22237
28626
12752
10TR
38640
32909
20TR
97686
30TR
23628
ĐB
548228

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Long An ngày 07/05/16

009 03 03 07 559 52 53
16
228 28 26 779 74
337 886 88
440 44 992

Long An - 07/05/16

0123456789
8640
92
2752
8803
3653
8103
4544
2174
8626
7686
007
2237
1088
3628
8228
3659
3379
2909
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hậu Giang
Thứ bảy Loại vé: K1T5
100N
15
200N
599
400N
2146
5935
7417
1TR
4032
3TR
16525
94675
92230
02343
84193
67867
38912
10TR
36361
06719
20TR
70281
30TR
58802
ĐB
389755

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Hậu Giang ngày 07/05/16

002 555
119 12 17 15 661 67
225 775
330 32 35 881
443 46 993 99

Hậu Giang - 07/05/16

0123456789
2230
6361
0281
4032
8912
8802
2343
4193
15
5935
6525
4675
9755
2146
7417
7867
599
6719
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Phước
Thứ bảy Loại vé: 5K1
100N
93
200N
664
400N
8413
8129
1897
1TR
8192
3TR
45960
04785
26216
92377
05555
60685
81698
10TR
46096
01444
20TR
52893
30TR
22510
ĐB
885721

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Phước ngày 07/05/16

0555
110 16 13 660 64
221 29 777
3885 85
444 993 96 98 92 97 93

Bình Phước - 07/05/16

0123456789
5960
2510
5721
8192
93
8413
2893
664
1444
4785
5555
0685
6216
6096
1897
2377
1698
8129
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1