• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ CÁC TỈNH Miền Nam

Còn 07:23:35 nữa đến xổ số Miền Nam
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bến Tre
Thứ ba Loại vé: K10T3
100N
57
200N
363
400N
8989
3577
7511
1TR
9663
3TR
19173
79250
65205
75336
80170
46071
30680
10TR
60391
70373
20TR
74046
30TR
10987
ĐB
985350

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bến Tre ngày 08/03/16

005 550 50 57
111 663 63
2773 73 70 71 77
336 887 80 89
446 991

Bến Tre - 08/03/16

0123456789
9250
0170
0680
5350
7511
6071
0391
363
9663
9173
0373
5205
5336
4046
57
3577
0987
8989
KẾT QUẢ XỔ SỐ Vũng Tàu
Thứ ba Loại vé: 3B
100N
86
200N
604
400N
7061
3557
1771
1TR
4082
3TR
13088
31526
41443
84345
37345
39143
07732
10TR
13356
28132
20TR
13999
30TR
01609
ĐB
035196

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Vũng Tàu ngày 08/03/16

009 04 556 57
1661
226 771
332 32 888 82 86
443 45 45 43 996 99

Vũng Tàu - 08/03/16

0123456789
7061
1771
4082
7732
8132
1443
9143
604
4345
7345
86
1526
3356
5196
3557
3088
3999
1609
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bạc Liêu
Thứ ba Loại vé: T03K2
100N
93
200N
069
400N
5969
5920
3540
1TR
6026
3TR
75015
96136
85268
93036
44935
17449
73374
10TR
28308
01004
20TR
65137
30TR
14214
ĐB
247633

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bạc Liêu ngày 08/03/16

008 04 5
114 15 668 69 69
226 20 774
333 37 36 36 35 8
449 40 993

Bạc Liêu - 08/03/16

0123456789
5920
3540
93
7633
3374
1004
4214
5015
4935
6026
6136
3036
5137
5268
8308
069
5969
7449
KẾT QUẢ XỔ SỐ TP. HCM
Thứ hai Loại vé: 3B2
100N
87
200N
560
400N
9368
3822
8245
1TR
1324
3TR
29115
93097
30547
38811
89980
30075
92858
10TR
94207
67575
20TR
25071
30TR
91421
ĐB
097373

Bảng Loto Hàng Chục xổ số TP. HCM ngày 07/03/16

007 558
115 11 668 60
221 24 22 773 71 75 75
3880 87
447 45 997

TP. HCM - 07/03/16

0123456789
560
9980
8811
5071
1421
3822
7373
1324
8245
9115
0075
7575
87
3097
0547
4207
9368
2858
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đồng Tháp
Thứ hai Loại vé: B10
100N
54
200N
003
400N
0283
9735
2310
1TR
5980
3TR
35497
02983
85516
53628
34772
75312
44240
10TR
65627
70788
20TR
23667
30TR
85454
ĐB
331558

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đồng Tháp ngày 07/03/16

003 558 54 54
116 12 10 667
227 28 772
335 888 83 80 83
440 997

Đồng Tháp - 07/03/16

0123456789
2310
5980
4240
4772
5312
003
0283
2983
54
5454
9735
5516
5497
5627
3667
3628
0788
1558
KẾT QUẢ XỔ SỐ Cà Mau
Thứ hai Loại vé: T03K1
100N
43
200N
011
400N
5294
2978
7782
1TR
1900
3TR
59532
60882
10239
38056
75420
41732
35144
10TR
68515
92216
20TR
92028
30TR
14408
ĐB
015658

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Cà Mau ngày 07/03/16

008 00 558 56
115 16 11 6
228 20 778
332 39 32 882 82
444 43 994

Cà Mau - 07/03/16

0123456789
1900
5420
011
7782
9532
0882
1732
43
5294
5144
8515
8056
2216
2978
2028
4408
5658
0239
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1