• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ CÁC TỈNH Miền Nam

Đang tường thuật trực tiếp KQXS Miền Nam » Bấm Xem!...
KẾT QUẢ XỔ SỐ TP. HCM
Thứ hai Loại vé: 2B2
100N
65
200N
140
400N
4347
6441
7933
1TR
9065
3TR
59349
94064
81843
74100
84751
29696
56713
10TR
36128
80406
20TR
48995
30TR
77712
ĐB
753561

Bảng Loto Hàng Chục xổ số TP. HCM ngày 08/02/16

006 00 551
112 13 661 64 65 65
228 7
333 8
449 43 47 41 40 995 96

TP. HCM - 08/02/16

0123456789
140
4100
6441
4751
3561
7712
7933
1843
6713
4064
65
9065
8995
9696
0406
4347
6128
9349
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đồng Tháp
Thứ hai Loại vé: B06
100N
70
200N
822
400N
4440
1714
1742
1TR
0006
3TR
12637
53506
57739
35540
39631
12674
36461
10TR
57496
44266
20TR
47006
30TR
58965
ĐB
816262

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đồng Tháp ngày 08/02/16

006 06 06 5
114 662 65 66 61
222 774 70
337 39 31 8
440 40 42 996

Đồng Tháp - 08/02/16

0123456789
70
4440
5540
9631
6461
822
1742
6262
1714
2674
8965
0006
3506
7496
4266
7006
2637
7739
KẾT QUẢ XỔ SỐ Cà Mau
Thứ hai Loại vé: T02K2
100N
10
200N
597
400N
0878
4045
0406
1TR
0355
3TR
79184
62652
71425
99917
93523
74568
89329
10TR
03814
62667
20TR
71217
30TR
20984
ĐB
114154

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Cà Mau ngày 08/02/16

006 554 52 55
117 14 17 10 667 68
225 23 29 778
3884 84
445 997

Cà Mau - 08/02/16

0123456789
10
2652
3523
9184
3814
0984
4154
4045
0355
1425
0406
597
9917
2667
1217
0878
4568
9329
KẾT QUẢ XỔ SỐ Tiền Giang
Chủ nhật Loại vé: TGA2
100N
42
200N
690
400N
0943
5902
0008
1TR
9908
3TR
45250
68295
72726
72963
41305
99087
42526
10TR
61776
05721
20TR
57844
30TR
26224
ĐB
416005

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Tiền Giang ngày 07/02/16

005 05 08 02 08 550
1663
224 21 26 26 776
3887
444 43 42 995 90

Tiền Giang - 07/02/16

0123456789
690
5250
5721
42
5902
0943
2963
7844
6224
8295
1305
6005
2726
2526
1776
9087
0008
9908
KẾT QUẢ XỔ SỐ Kiên Giang
Chủ nhật Loại vé: 2K1
100N
87
200N
647
400N
8713
3405
1965
1TR
9097
3TR
89318
00485
33279
80300
33178
17644
11788
10TR
10840
47915
20TR
61210
30TR
75755
ĐB
561177

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Kiên Giang ngày 07/02/16

000 05 555
110 15 18 13 665
2777 79 78
3885 88 87
440 44 47 997

Kiên Giang - 07/02/16

0123456789
0300
0840
1210
8713
7644
3405
1965
0485
7915
5755
87
647
9097
1177
9318
3178
1788
3279
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Lạt
Chủ nhật Loại vé: ĐL2K1
100N
17
200N
305
400N
1730
2950
9145
1TR
7545
3TR
71776
75156
47818
36440
44193
01368
46764
10TR
00366
62576
20TR
27861
30TR
32599
ĐB
958384

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đà Lạt ngày 07/02/16

005 556 50
118 17 661 66 68 64
2776 76
330 884
440 45 45 999 93

Đà Lạt - 07/02/16

0123456789
1730
2950
6440
7861
4193
6764
8384
305
9145
7545
1776
5156
0366
2576
17
7818
1368
2599
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1