• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ CÁC TỈNH Miền Nam

Còn 05:48:05 nữa đến xổ số Miền Nam
KẾT QUẢ XỔ SỐ Vĩnh Long
Thứ sáu Loại vé: 37VL02
100N
82
200N
541
400N
8184
9040
4953
1TR
5580
3TR
46501
18721
60283
25125
47396
60609
22846
10TR
10807
99559
20TR
00221
30TR
98874
ĐB
598809

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Vĩnh Long ngày 08/01/16

009 07 01 09 559 53
16
221 21 25 774
3883 80 84 82
446 40 41 996

Vĩnh Long - 08/01/16

0123456789
9040
5580
541
6501
8721
0221
82
4953
0283
8184
8874
5125
7396
2846
0807
0609
9559
8809
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Dương
Thứ sáu Loại vé: 01KS02
100N
09
200N
040
400N
6917
8241
4737
1TR
1540
3TR
28232
72653
07387
34533
94543
79128
15416
10TR
14760
66752
20TR
72965
30TR
43432
ĐB
227111

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Dương ngày 08/01/16

009 552 53
111 16 17 665 60
228 7
332 32 33 37 887
443 40 41 40 9

Bình Dương - 08/01/16

0123456789
040
1540
4760
8241
7111
8232
6752
3432
2653
4533
4543
2965
5416
6917
4737
7387
9128
09
KẾT QUẢ XỔ SỐ Trà Vinh
Thứ sáu Loại vé: 25TV02
100N
80
200N
745
400N
6770
0739
9646
1TR
0492
3TR
14007
97358
31648
82486
91908
31622
52006
10TR
62970
58285
20TR
76424
30TR
30586
ĐB
329494

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Trà Vinh ngày 08/01/16

007 08 06 558
16
224 22 770 70
339 886 85 86 80
448 46 45 994 92

Trà Vinh - 08/01/16

0123456789
80
6770
2970
0492
1622
6424
9494
745
8285
9646
2486
2006
0586
4007
7358
1648
1908
0739
KẾT QUẢ XỔ SỐ Tây Ninh
Thứ năm Loại vé: 1K1
100N
39
200N
638
400N
2999
7178
2404
1TR
1101
3TR
04424
04298
83405
01974
53042
94487
97607
10TR
25673
25342
20TR
70870
30TR
29944
ĐB
758428

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Tây Ninh ngày 07/01/16

005 07 01 04 5
16
228 24 770 73 74 78
338 39 887
444 42 42 998 99

Tây Ninh - 07/01/16

0123456789
0870
1101
3042
5342
5673
2404
4424
1974
9944
3405
4487
7607
638
7178
4298
8428
39
2999
KẾT QUẢ XỔ SỐ An Giang
Thứ năm Loại vé: AG1K1
100N
23
200N
465
400N
7899
5070
2908
1TR
4334
3TR
90466
25342
72852
28422
75830
72499
85094
10TR
40468
99656
20TR
52504
30TR
23684
ĐB
813209

Bảng Loto Hàng Chục xổ số An Giang ngày 07/01/16

009 04 08 556 52
1668 66 65
222 23 770
330 34 884
442 999 94 99

An Giang - 07/01/16

0123456789
5070
5830
5342
2852
8422
23
4334
5094
2504
3684
465
0466
9656
2908
0468
7899
2499
3209
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Thuận
Thứ năm Loại vé: 1K1
100N
95
200N
427
400N
0715
8712
0769
1TR
8734
3TR
46121
52587
47493
89468
56398
59821
15241
10TR
59193
06435
20TR
77177
30TR
90382
ĐB
903911

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Thuận ngày 07/01/16

05
111 15 12 668 69
221 21 27 777
335 34 882 87
441 993 93 98 95

Bình Thuận - 07/01/16

0123456789
6121
9821
5241
3911
8712
0382
7493
9193
8734
95
0715
6435
427
2587
7177
9468
6398
0769
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1