• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ CÁC TỈNH Miền Nam

Còn 08:37:19 nữa đến xổ số Miền Nam
KẾT QUẢ XỔ SỐ TP. HCM
Thứ hai Loại vé: 12B2
100N
84
200N
045
400N
0948
6855
3836
1TR
3251
3TR
96312
20802
15999
17077
16964
80669
09244
10TR
88791
14480
20TR
13787
30TR
35927
ĐB
356376

Bảng Loto Hàng Chục xổ số TP. HCM ngày 07/12/15

002 551 55
112 664 69
227 776 77
336 887 80 84
444 48 45 991 99

TP. HCM - 07/12/15

0123456789
4480
3251
8791
6312
0802
84
6964
9244
045
6855
3836
6376
7077
3787
5927
0948
5999
0669
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đồng Tháp
Thứ hai Loại vé: A50
100N
86
200N
825
400N
3956
1080
7369
1TR
9905
3TR
04881
65725
81019
87696
19035
30701
53706
10TR
27671
33512
20TR
94581
30TR
32938
ĐB
678825

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đồng Tháp ngày 07/12/15

001 06 05 556
112 19 669
225 25 25 771
338 35 881 81 80 86
4996

Đồng Tháp - 07/12/15

0123456789
1080
4881
0701
7671
4581
3512
825
9905
5725
9035
8825
86
3956
7696
3706
2938
7369
1019
KẾT QUẢ XỔ SỐ Cà Mau
Thứ hai Loại vé: T12K1
100N
60
200N
790
400N
3668
8715
6956
1TR
2011
3TR
89059
61385
66672
34958
16145
81220
42835
10TR
86398
73881
20TR
78360
30TR
60728
ĐB
718524

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Cà Mau ngày 07/12/15

0559 58 56
111 15 660 68 60
224 28 20 772
335 881 85
445 998 90

Cà Mau - 07/12/15

0123456789
60
790
1220
8360
2011
3881
6672
8524
8715
1385
6145
2835
6956
3668
4958
6398
0728
9059
KẾT QUẢ XỔ SỐ Tiền Giang
Chủ nhật Loại vé: TG12A
100N
93
200N
938
400N
5884
1810
3314
1TR
5915
3TR
02978
44250
56971
84431
52494
06790
57065
10TR
92803
57485
20TR
69049
30TR
49525
ĐB
849923

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Tiền Giang ngày 06/12/15

003 550
115 10 14 665
223 25 778 71
331 38 885 84
449 994 90 93

Tiền Giang - 06/12/15

0123456789
1810
4250
6790
6971
4431
93
2803
9923
5884
3314
2494
5915
7065
7485
9525
938
2978
9049
KẾT QUẢ XỔ SỐ Kiên Giang
Chủ nhật Loại vé: 12K1
100N
04
200N
324
400N
1088
8610
7438
1TR
9707
3TR
01834
72226
73753
46373
62138
66138
82207
10TR
50333
09580
20TR
65330
30TR
37583
ĐB
924006

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Kiên Giang ngày 06/12/15

006 07 07 04 553
110 6
226 24 773
330 33 34 38 38 38 883 80 88
49

Kiên Giang - 06/12/15

0123456789
8610
9580
5330
3753
6373
0333
7583
04
324
1834
2226
4006
9707
2207
1088
7438
2138
6138
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Lạt
Chủ nhật Loại vé: ĐL12K1
100N
57
200N
881
400N
7636
2161
5026
1TR
3337
3TR
03880
71457
09158
63310
01714
03248
97451
10TR
41947
01160
20TR
78572
30TR
23120
ĐB
063352

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đà Lạt ngày 06/12/15

0552 57 58 51 57
110 14 660 61
220 26 772
337 36 880 81
447 48 9

Đà Lạt - 06/12/15

0123456789
3880
3310
1160
3120
881
2161
7451
8572
3352
1714
7636
5026
57
3337
1457
1947
9158
3248
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1