• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ CÁC TỈNH Miền Nam

Còn 09:28:17 nữa đến xổ số Miền Nam
KẾT QUẢ XỔ SỐ Vĩnh Long
Thứ sáu Loại vé: 37VL41
100N
80
200N
274
400N
4003
8210
5691
1TR
1481
3TR
87114
09521
31348
17928
01111
93082
01810
10TR
51132
15146
20TR
87578
30TR
29469
ĐB
846910

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Vĩnh Long ngày 07/10/16

003 5
110 14 11 10 10 669
221 28 778 74
332 882 81 80
446 48 991

Vĩnh Long - 07/10/16

0123456789
80
8210
1810
6910
5691
1481
9521
1111
3082
1132
4003
274
7114
5146
1348
7928
7578
9469
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Dương
Thứ sáu Loại vé: 10KS41
100N
57
200N
069
400N
5244
1439
0711
1TR
0348
3TR
18539
96435
25943
69860
25473
96319
89478
10TR
90216
14013
20TR
60942
30TR
87125
ĐB
704896

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Dương ngày 07/10/16

0557
116 13 19 11 660 69
225 773 78
339 35 39 8
442 43 48 44 996

Bình Dương - 07/10/16

0123456789
9860
0711
0942
5943
5473
4013
5244
6435
7125
0216
4896
57
0348
9478
069
1439
8539
6319
KẾT QUẢ XỔ SỐ Trà Vinh
Thứ sáu Loại vé: 25TV41
100N
81
200N
616
400N
6447
4683
0702
1TR
4289
3TR
01077
96951
25730
45305
35063
45490
11483
10TR
00849
39480
20TR
51598
30TR
55859
ĐB
069658

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Trà Vinh ngày 07/10/16

005 02 558 59 51
116 663
2777
330 880 83 89 83 81
449 47 998 90

Trà Vinh - 07/10/16

0123456789
5730
5490
9480
81
6951
0702
4683
5063
1483
5305
616
6447
1077
1598
9658
4289
0849
5859
KẾT QUẢ XỔ SỐ Tây Ninh
Thứ năm Loại vé: 10K1
100N
15
200N
183
400N
8371
5463
3183
1TR
5992
3TR
70931
76014
04422
26394
33158
89782
86646
10TR
65003
73719
20TR
26711
30TR
63303
ĐB
168603

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Tây Ninh ngày 06/10/16

003 03 03 558
111 19 14 15 663
222 771
331 882 83 83
446 994 92

Tây Ninh - 06/10/16

0123456789
8371
0931
6711
5992
4422
9782
183
5463
3183
5003
3303
8603
6014
6394
15
6646
3158
3719
KẾT QUẢ XỔ SỐ An Giang
Thứ năm Loại vé: AG-10K1
100N
23
200N
760
400N
1757
0945
3920
1TR
7163
3TR
93265
18524
34078
50878
21532
26384
16773
10TR
79174
89685
20TR
90500
30TR
87879
ĐB
320457

Bảng Loto Hàng Chục xổ số An Giang ngày 06/10/16

000 557 57
1665 63 60
224 20 23 779 74 78 78 73
332 885 84
445 9

An Giang - 06/10/16

0123456789
760
3920
0500
1532
23
7163
6773
8524
6384
9174
0945
3265
9685
1757
0457
4078
0878
7879
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Thuận
Thứ năm Loại vé: 10K1
100N
44
200N
803
400N
5353
6146
2885
1TR
0692
3TR
78788
42863
37855
61395
07664
98116
08191
10TR
92541
03553
20TR
49915
30TR
36984
ĐB
190303

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Thuận ngày 06/10/16

003 03 553 55 53
115 16 663 64
27
3884 88 85
441 46 44 995 91 92

Bình Thuận - 06/10/16

0123456789
8191
2541
0692
803
5353
2863
3553
0303
44
7664
6984
2885
7855
1395
9915
6146
8116
8788
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1